Denizcilik İşletmeleri Yöneticiliği mesleği hakkında bilgi


Deniz yolu taşımacılık faaliyetlerini planlayan ve yöneten kişidir.

Denizcilik İşletmeleri Yöneticisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

a)      Çalıştığı işletmenin sahip olduğu yük ve yolcu gemilerinin en verimli şekilde çalışması için işletme planı hazırlamak,  

b)      Kurumun para, malzeme ve insan gücünün en ekonomik şekilde kullanılmasını sağlamak,

c)      İşletmeye bağlı olan veya olmayan yük ve yolcu gemilerinin hareket saatlerinin bağlantısını sağlamak,

d)      Kendisine bağlı olarak çalışanlara yapacakları iş çeşitliliğine göre  görev dağılımını yapmak ve çalışmaları  kontrol etmek

 

    vb. görev ve işlemleri yerine getirir.