Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü hakkında bilgi

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü web sitesi kullanımında en çok karşılaşılan sorunlar merak edilen sorular ve cevapları

Site adresi: http://www.devletarsivleri.gov.tr

Soru : Soyağacı araştırması nasıl yapabilirim?
Cevap : Soy araştırması ile ilgili bilgi ve belgeler arşivimizde mevcut değildir. Bu konuda İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden veya bağlı bulunduğunuz nüfus idaresinden bilgi alabilirsiniz.
 
Soru : Arşivlerde nasıl araştırma yapabilirim?
Cevap : Genel Müdürlüğümüzde, araştırma yapabilmeniz için web sitemizde formlar kısmından başvuru formunu doldurup 1 adet fotoğrafınız ve nüfus cüzdanınızın fotokopisini ekleyerek şahsen veya posta yoluyla başvuru yapmanız gerekmektedir. Ayrıca, web sayfamızda bulunan katalog tarama bölümüne üye olarak (üyelik ücretsizdir) katalog taraması yapabilirsiniz. Tespit ettiğiniz belge fotokopilerini ise, şahsen veya vekiliniz vasıtasıyla alabilirsiniz.
 
Soru : Arşivlerde Yerel tarihle ilgili araştırma yapabilir miyim?
Cevap : Yerel tarihle ilgili belgeler araştırmaya açılmış belgeler üzerinden, arşivlere araştırmacı olarak müracaat etmek kaydıyla yapılabilir.
 
Soru : Özel İdare vergi kayıtlarına nasıl ulaşabilirim?
Cevap : Mülkünüzde bulunan emlak veya gayri menkulun vergi numarası, ada, pafta, mevkii bilgileri sunulmak ve sitemizin anasayfasında formlar kısmında bulunan “Özel İdare Vergi Kaydı İstek Formu” doldurulmak kaydıyla şahısların kendisi veya vekalet verdikleri şahıslar tarafından arşivimizden bilgi veya belge edinilebilir.
 
Soru : İskan kayıtlarına nasıl ulaşabilirim?
Cevap : Ailenizin nereden, hangi yılda , kimin aile reisliğinde geldiği ve beraberinde gelen aile bireylerinin isimleri ile Türkiye’de nereye iskan edildiğine dair bilgilerin verilmesi kaydıyla iskan kayıtlarına ulaşılabilmektedir.
 
Soru : Belgeler araştımaya ne zaman açılır?
Cevap : Tasnif işlemleri tamamlanan ve en son işlem tarihi üzerinden 30 yıl geçen belgeler araştırmaya açılır. Personel sicil dosyaları ve şahıs dosyaları en son işlem tarihi üzerinden 101 yıl geçtikten sonra araştırmaya açılır.
 
Soru : Hangi tür belgeler Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne gelir?
Cevap : Arşiv belgesi son işlem tarihi üzerinden onbeş (15) yıl geçmiş veya kesin sonuca bağlanmış olup da günlük iş akışı içinde aktivitesi bulunmayan, varsa tâbi olduğu diğer mevzuattaki saklama sürelerini tamamlayan, üretim biçimleri ile yazılım ve donanım ortamları ne şekilde olursa olsun geleceğe tarihî, siyasî, sosyal, kültürel, hukukî, idarî, askerî, iktisadî, dinî, ilmî, edebî, estetik, biyografik, teknik ve benzeri herhangi bir değer olarak intikal etmesi gereken yazılmış, çizilmiş, resmedilmiş, görüntülü, sesli veya elektronik ortamlarda üretilmiş belgeyi tanımlar. Bu kapsamdaki Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne gelir.
 
Soru : Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün yayınlarını nasıl temin edebilirim?
Cevap : Yayın satışlarımız Ankara’daki Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve İstanbul’daki Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığının yayın satış bürolarından yapılmaktadır.
 
Soru : Vekalet ile araştırma yapabilir miyim?
Cevap : Araştırmacı müracaat formu doldurmak kaydıyla belirteceğiniz kişiler sizin adınıza araştırma yapıp belge talebinde bulunabilir.
 
Soru : Belgelere elektronik ortamda erişmek mümkün mü?
Cevap : Elektronik ortama aktarılmış olan belgelere araştırma salonlarında elektronik olarak erişilebilir. Araştırmacı istediği takdirde elektronik kopyalarını alabilir.
 
Soru : Elektronik ortamda üretilen veya elektronik ortama aktarılmış belgeler hukuki olarak geçerli midir?
Cevap : Bilginin sadece elektronik veri şeklinde olması hukuki geçerlilik ve uygulanabilirliğine etki etemeyeceği gibi, delil olarak ileri sürülmesini de engellemez. Elektronik veride atıf yapılan ve hukuki sonuç doğurabilecek bir bilginin sadece elektronik veride yer almadığı gerekçesiyle geçersiz olduğu ileri sürülemez. Elektronik veri; üretilmesi, gönderilmesi, alınması veya saklanması sırasında güvenilir bir bilgi sistemi kullanılmış ve bilgi bütünlüğü korunmuşsa ve gönderenin kimliği doğru şekilde tespit edilebiliyorsa, delil olarak ileri sürülebilir.
 
Soru : Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde hangi kurumların belgeleri bulunmaktadır?
Cevap : 3743 sayılı kanunda zikredilen belgelerini Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne devir yükümlülüğü bulunmayan, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Müsteşarlığı hariç diğer kamu kurum ve kuruluşları belgelerini Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne devrederler.
 
Soru : Araştırma süresi ne kadardır?
Cevap : Müracaat ettikten sonra bir yıl süreyle araştırmacı, araştırma yapabilir. Bir yıl sonunda araştırmacı istiyorsa bir sene daha araştırma süresini uzatabilir.
Arşiv Kodu
746
100
761
101
751
630
708
59
10
752
731
736
241
638
34
708
35
303
753
754
60
58
31
30
230
500
191
128-129
125
127
732
688
102
1
23
290
605
57
652
755
735
12
611
613
501-612
609
32
25
620
55
601
56
202
53
50
312
201
503
175
142
130
51
172
756
311
683
301
121
43
310
293
705
653
950
951
654
650
504
757
190
150
623
141
281
120
24
144
242
240
291
320
651
231
615
271
270
161
200
762
314
640
140
733
508
180
33
602
62
110
111
758
260
715
126
38
689
690
313
686
628
505
283
45
44
280
160
636
13
42
952
559
300
282
302
759
730
507
631
54
250
700
737
626
606
221
170
706
63
272
707
251
273
760
745-502
210
65
621
632
171
61
637
103
36
5
750
655
610
680
682
681
635
634
510
614
711
511
513
502
660
687
685
39
716
514
710
718
714
670
512
41
734
713
622
220
52
292
11
712
40
37
192
26
509
Kurum / Kuruluş Adı
Abant ve Bolu Çevresi Turizmi A.Ş.
Adalet Bakanlığı
Adana Kağıt Torba Sanayii T.A.Ş.
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.
Ağır Sanayii ve Otomotiv Kurumu (ASOK)
Aksaray Azmi Millî T.A.Ş.
Anadolu Ajansı
Anayasa Mahkemesi
Ankara Çimento Sanayii T.A.Ş.
Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii A.Ş.
Antbirlik Aksu İplik Fab. Ve Yağ Kombinası
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü
Askeri Elektronik Sanayii (ASELSAN)
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Atatürk Orman Çiftliği
Atom Enerjisi Kurumu
Bağ-Kur
Balıkesir Çimento Sanayii T.A.Ş.
Bartın Çimento Sanayii T.A.Ş.
Basın İlân Kurumu
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
Başbakan Yardımcılığı
Başbakanlık
Bayındırlık Bakanlığı
BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu)
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
Belediyeler (Belde)
Belediyeler (İl)
Belediyeler (İlçe)
Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma Sanayii T.A.Ş.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ)
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adlî Yargı Mahkemeleri
Çalışma Bakanlığı
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)
Çevre Müsteşarlığı
Çinko Kurşun Sanayii A.Ş. (ÇİN-KUR)
Çorum Çimento Sanayii A.Ş.
Çukobirlik İplik ve Dokuma Fabrikası A.Ş.
Danıştay
D.B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş.
Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş.
Denizcilik Bankası T.A.Ş.
Denizcilik Müsteşarlığı
Devlet Bakanlıkları
Devlet Güvenlik Mahkemeleri
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE)
Devlet Malzeme Ofisi
Devlet Meteoroloji İşleri
Devlet Opera ve Balesi
Devlet Personel Başkanlığı
Devlet Plânlama Teşkilâtı
Devlet Su İşleri
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
(Devlet Yatırım Bankası) İhracat Kredi Bankası
Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Dışişleri Bakanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı
Ekonomi Bakanlığı
Elâzığ Çimento Sanayi T.A.Ş.
Elektrik İşleri Etüd İdaresi
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ)
Emekli Sandığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği
Et ve Balık Kurumu
Eti Bakır A.Ş.
Eti Elektrometalurji A.Ş.
Eti Gümüş A.Ş.
Eti Krom A.Ş.
Etibank
Etibank Bankacılık
Gaziantep Çimento Sanayii T.A.Ş.
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Gümrük ve Tekel Bakanlığı
Havaalanları Yer Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hazine Müsteşarlığı
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
İçişleri Bakanlığı
İdari Yargı Mahkemeleri
İGEME (İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi)
İller Bankası Genel Müdürlüğü
İmar ve İskân Bakanlığı
İş ve İşçi Bulma Kurumu
İşletmeler Bakanlığı
Karadeniz Bakır A.Ş.
Karayolları Genel Müdürlüğü
Kıyı Emniyeti
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Bşk.
Kültür Bakanlığı
Kütahya Magnezit İşletmeleri A.Ş.
Maden Tetkik Arama Kurumu (MTA)
Makina Kimya Enstitüsü Kurumu (MKE)
Maliye Bakanlığı
Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş.
Merkez Bankası
Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Güvenlik Kurulu
Milli Piyango İdaresi
Milli Prodüktivite Merkezi
Milli Savunma Bakanlığı
MSB Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı
Niğde Çimento Sanayii A.Ş.
Orman Bakanlığı
Orman Ürünleri Sanayii Kurumu
Özel İdareler
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Pet-Kim Petro-Kimya A.Ş.
Pet-Las Lastik Sanayii ve T.A.Ş.
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Petrol Ofisi A.Ş.
PTT
Ray Bank
Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi
Rekabet Kurumu
RTÜK (Radyo Televizyon Üst Kurulu)
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
Sanayi Bakanlığı
Savunma Donatım İşleri Genel Müdürlüğü
Sayıştay
Sermaye Piyasası Kurulu
Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş.
Sigorta Şirketleri
Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Sosyal Sigortalar Kurumu
Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.
Sümerbank
Şekerbank
Takım Tezgâhları Sanayii T.A.Ş.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Tarım Bakanlığı
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Tariş İplik ve Yağ Fabrikası
TCDD (Devlet Demiryolları)
Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Telsiz İşleri Genel Müdürlüğü
Ticaret Bakanlığı
Tiftik Yapağı ve Tiftik Genel Müdürlüğü
Toplu Konut Başkanlığı (TOKİ)
Toprak İskân İşleri Genel Müdürlüğü
Toprak Mahsulleri Ofisi
Toprak Reformu Genel Müdürlüğü
Toprak-Su Genel Müdürlüğü
Trakya Çimento Sanayii A.Ş.
Turizm Bankası A.Ş.
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı
Türk Akreditasyon Kurumu
Türk Havayolları A.O. (THY)
Türk Motor Sanayi ve T.A.Ş. (TÜMOSAN)
Türk Patent Enstitüsü
Türk Standartları Enstitüsü
Türk Uçak Sanayii A.Ş. (TUSAŞ)
Türkiye Adalet Akademisi
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Türkiye Çimento Sanayi A.Ş.
Türkiye Demir Çelik İşletmeleri
Türkiye Denizcilik İşletmeciliği
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEDAŞ)
Türkiye Elektrik Ticaret Taah. A.Ş. Genel Müdürlüğü
Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş.
Türkiye Elektronik Sanayii T.A.Ş.
Türkiye Emlak Bankası
Türkiye Gemi Sanayii A.Ş.
Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. (Azot Sanayii)
Türkiye Halk Bankası
Türkiye İş Bankası
Türkiye Kalkınma Bankası (DESİYAB)
Türkiye Kömür İşletmeleri
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO)
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)
Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları (SEKA)
Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası
Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği
Türkiye Taş Kömürü Kurumu
Türkiye Vakıflar Bankası
Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü
Türkiye Yapağı ve Tiftik A.Ş.
Türkiye Zirai Donatım Kurumu
Uçak Servisi A.Ş. (USAŞ)
Ulaştırma Bakanlığı
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi
Yargıtay
Yem Sanayii T.A.Ş.
YÖK
Yüksek Denetleme Kurulu
Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu
Yüksek Seçim Kurulu
Ziraat Bankası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir