Devlet nedir

DEVLET NEDİR? ÜNİTER DEVLET TANIMI ANLAMI

Herhangi bir sosyal nesnenin doğasının, onu oluşturan rol ve yapıların devinimine bağlı olduğu açıktır. 1 toplumsal nesnenin doğasını tanımlayan şey, onun işlevidir. Kişi ne yapıyorsa odur! Siyaset, devletten daha eski de olsa politik bilimin ana konusu devlettir. Prelot için siyaset devlet eylemidir. Duverger için ise, devletin çok ötesine giden ve tarafların temel eşitsizliği ile nitelenen bir toplumsal ilişkidir. Weber ise, kaba kuvvetin meşru kullanımıdır. Easton için belli değerlerin başkalarına zorla kabul ettirilmesidir. Macridis için ise çatışan iktidar talepleri arasında uzlaşmadır.Bir şeye siyasal dememizi sağlayan şey; ya devlet tarafından yerine getirilmesi ya da ereğinin devlet olmasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir