Digital signal processing (DSP) ne demektir nedir anlamı tanımı hakkında bilgi kullanımı

Sayısal işaret işleme. Sayısal iletişimin doğruluğunu ve sürekliliğini sağlamak için kullanılan çeşitli teknolojiler.