Dikey Entegrasyon nedir


Faaliyetlerin dikey entegrasyonu, aynı birimin üretim aşamalarını silsile yoluyla uyguladığı durumlarda ve bir işlemin çıktısının sonraki işlemin girdisi olarak kullanıldığı durumlarda ortaya çıkar. Örneğin, ağaç kesiminin bıçkıhaneyle ilişkilendirilmesi, kil ocağının tuğla işiyle ilişkilendirilmesi, sentetik elyaf üretiminin tekstil imalatıyla ilişkilendirilmesi gibi. Çeşitli faaliyetlerle dikey olarak entegre edilmiş bir birim genel olarak üretilen hizmet veya malların hangisinin katma değeri çok ise o faaliyete göre sınıflandırılır. Bununla birlikte, veri elde edilebilirliğine ilişkin pratik nedenlerden dolayı sıkça nihai çıktı belirleyici olmaktadır.