Dikey Geçiş Sınavı kontenjanları arttırılacakmı


Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunları’nın Lisans Öğrenimine Devamları hakkındakı yönetmeliğin 5 maddesinde “Meslek Yüksekokulu ve Açıköğretim Önlisans mezunlarından Örgün Öğretim ve Açıköğretim Lisans programlarına dikey geçiş yapmak üzere başvurma şartlarını taşıyanlar için hangi lisans programlarının açılacağı, açılacak lisans programlarına Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretimin hangi programını bitirenlerin başvurabileceği, bu programların kontenjanları ve programlara yapılacak yerleştirmede kullanılacak puan türleri, dikey geçiş yapılacak üniversitelerin görüş ve önerileri dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulunca belirlenir ve ilan edilir.” hükmü yer almakta olup konuyla ilgili olarak eklenecek başka bir husus bulunmamaktadır.