Dilekçe Nasıl Yazılır


Dilekçe nasıl yazılır, dilekçe yazmanın kuralları, dilekçe örnekleri, dilekçe nasıl hazırlanır, dilekçe yazarken nelere dikkat edilir, dilekçe yazma hakkında bilgi, dilekçe çeşitleri, dilekçenin yazılışı, sayfanın konularıdır.                                                                                            

Dilekçe yazmak belirli kurallara bağlıdır o kurallara uyulduğu sürece dilekçe herkes tarafından kolayca yazılabilir. Dilekçe yazdırmak için para ve zaman kaybına uğramadan veya derslerdeki dilekçe yazma konularında başarılı sonuçlar almak için yazım düzen ve anlatım kurallarına uygun dilekçe yazmayı bilmek gerekir. Dilekçe yazabilmek için gerekli olan kurallar aşağıda bulunmaktadır o kuralları inceleyerek sizde kolayca dilekçe yazabilirsiniz.

 

 

 

Dilekçenin Unsurları Nasıl Yerleştirilir

Genel bir dilekçede 6 temel öğe vardır:

 1. Tarih
 2. Makam adı (ve gerekirse ili veya açık adresi.)
 3. Konu metni
 4. İmza
 5. Dilekçeyi yazan kişinin adı
 6. Dilekçeyi yazan kişinin adresi

 

Dilekçe Yazmanın Kuralları 

 1. Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa dilekçeye ona hitap edilerek başlanmalıdır.
 2. Nesnel olunmalıdır.
 3. Hiyerarşik düzene dikkat edilmelidir.
 4. Yer ve tarih belirtilmelidir.
 5. Çizgisiz beyaz kâğıt kullanılmalıdır. Kâğıdın arka yüzüne geçilmemeli, çok gerekliyse ikinci kâğıt kullanılmalıdır.
 6. Bilgisayarla ya da daktiloyla yazılmalı; el yazısı kullanılması halinde yazının kitap harfleriyle açık ve okunaklı olmasına özen gösterilmelidir.
 7. Ciddi, resmi, saygılı bir dil ve üslup kullanılmalıdır.
 8. İstenen şey yasalara uygun olmalı; yasal çerçeve kesinlikle aşılmamalıdır. Bir şikâyet söz konusuysa sorun mutlaka belgelere ve tanıklara dayandırılarak açıklanmalıdır.
 9. Sorun/durum ya da dilek kısa ve açık olarak ifade edilmelidir. Gereksiz ayrıntılara ve kişiselliğe yer verilmemelidir.
 10. Dalkavukluğa ve yalvarmacılığa asla yer verilmemelidir.
 11. Doğru, düzgün, özenli ve temiz bir Türkçeyle yazılmalıdır.
 12. Yazım ve noktalama kurallarına dikkat edilmelidir.
 13. Dilekçe mutlaka imzalanmalıdır.
 14. Dilekçe sahibi, adını ve açık adresini belirtmelidir.
 15. Dilekçeye eklenecek ek belgeler yazının sonunda “ekler” başlığı altında maddeler halinde sıralanmalıdır.
 16. Bir konuda üst makamın bilgilendirilmesi amaçlanmışsa “….durumu bilgilerinize saygılarımla arz ederim“; üst makamın bir sorunu çözmesi ya da bir işlemi başlatması isteniyorsa “gereğini saygılarımla arz ederim“, yapılacak bir işlem için izin isteniyorsa “izninizi saygılarımla arz ederim” gibi saygı ifadeleriyle son bulmalıdır.
 17. Genel kısaltmalar dışında kısaltma kullanılmaz.
 18. Dilekçe yalnızca makamlara hitaben yazılır; kişilere hitaben dilekçe yazılmaz.
 19. Üst makam alt makamdan isterken rica eder, alt makam ise üst makamdan isterkenarz eder. Vatandaşlar yalnızca arz eder.
 20. Arz etmek zaten saygı anlamı içerdiği için saygıyla arz edilmez. Arz etmek saygıyla sunmak anlamına gelir.