DINAMOMETRE HAKKINDA BİLGİ


DiNAMOMETRE HAKKINDA BİLGİ NEDİR, DiNAMOMETRE HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, DiNAMOMETRE HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, DiNAMOMETRE HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, DiNAMOMETRE HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Dynamometer (n), Kraftmesser (m), Fr. Dynamometre (m), İng. Dynamometer. Kuvvet ölçen âlet. Cisimlere bir kuvvet tatbik edilince esnekliklerine bağlı olarak şekil değişikliği gösterirler. Bu şekil değişikliği, tatbik edilen kuvvetle doğru orantılıdır. Bundan faydalanılarak esnekliği fazla olan cisimler, kuvvet ölçücü olarak kullanılırlar.

Yaygın kullanılan dinamometreler, helozonik çelik yaylardan yapılırlar. Yayın uzama veya kısalması kuvvete karşılık gelecek şekilde taksimâta ayrılmıştır. Tatbik edilen kuvvete bağlı olarak dinamometre ibresi taksimât üzerinde bir sayıyı gösterir.

Dinamometrelerin üzerinde ölçebileceği maksimum (azamî) kuvvet yazılıdır. Şâyet bu maksimum kuvvetten daha büyük bir kuvvet uygulanırsa dinamometre kırılır, en azından esnekliği bozulur.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi