DINAR HAKKINDA BİLGİ


DiNAR HAKKINDA BİLGİ NEDİR, DiNAR HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, DiNAR HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, DiNAR HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, DiNAR HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Dinar (r), Fr. Dinar (m). Unite monetaire Yougoslave. İng. Arabic gold coin. Çeşitli ülkelerde kullanılan para birimi. Irak, Kuveyt, Yugoslavya dinarı gibi.

Dinar, ilk defâ M.Ö. 269 yılında Roma İmparatorluğunda “denarius” adıyla kullanılmıştır. Bu para birimi daha sonra Bizanslılara onlardan da Araplara geçerek dinar adını almıştır.

Emevî halîfeleri ve Abbâsîlerin ilk zamanlarında İslâm memleketlerinde basılan altın paraya da “dinar” denilmiştir. Fıkıh kitaplarında dinar denilince altın para anlaşılmaktadır.

Bugün Suriye, Irak, Kuveyt ve Yugoslavya’daki para biriminin adıdır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi