Dinlendirme Hizmetleri Yöneticiliği mesleği hakkında bilgi


Dinlendirme hizmetleri ile ilgili faaliyetleri planlayan, organize ve kontrol eden kişidir.  

Yönetici (Dinlendirme Hizmetleri) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

a)      Sinema ve video filmlerinin imali ve dağıtımını yapmak,

b)      Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon yayın stüdyo ve istasyonları,tiyatro temsilleri veya diğer çeşitli eğlence ve spor hizmetleriyle ilgili kurum ve kuruluşların ya da bir veya daha çok şubelerinin faaliyetlerini kendisine verilmiş yetkiler dahilinde planlamak, organize etmek ve kontrol etmek,

 

    . görev ve işlemleri yerine getirir.