Dışarıdan Çalışanlar (Outworkers)


Dışarıdan çalışanlar (Outworkers), açık veya dolaylı iş sözleşmesiyle belli bir girişim için bu girişim altında çalışmayı kabul eden veya belli bir girişim için önceki düzenleme ya da sözleşmeyle belli miktarda mal veya hizmet sağlamayı kabul eden çalışanlardır; fakat çalışma yerleri, bu girişimin mekan ve sınırları haricinde, çoğunlukla da ev ya da evlerine yakın bir yerdedir. Bu çalışanlar, sözleşmelerindeki özel şartlara göre ücretli çalışanlar veya serbest çalışanlar olarak sınıflandırılabilir. Bu çalışanlar, eğer, diğer çalışanları işe almışlarsa, işveren olarak sınıflandırılabilir.