Diyafiz protezi


Segmenter kemik (ör.,osteomyelit, travma, kemik tümörleri, veya osteosentez/revizyon artroplastisi sonrası iyileşmemiş kırıklara bağlı) defektlerinin uzun dönemli stabilizasyonu için implante edilmesi amaçlanan, humerus, femur veya tibianın diyafizi (şaftı) için yapay bir yedek. Tipik olarak tümü metalden yapılmış (ör., titanyum) bir rezeksiyon unsurunu (aralayıcı), intramedüller çivileri (intramedüller kanala yerleştirilen), vidaları ve konnektörleri içeren modüler bir cihazdır. Bileşenler steril olabilir veya olmayabilir. İmplantasyon için gerekli aletler tipik olarak eklenmiştir ve implantasyon işlemi kemik sementi ile veya sementsiz olarak yapılabilir.