diyetisyenlik


DİYETİSYEN (BESLENME UZMANI)

 

 

TANIM  

İnsanların yeterli, dengeli ve sağlıklı bir biçimde beslenebilmeleri için yemek listelerinin hazırlanması, yiyeceklerin sağlığa uygun bir şekilde pişirilip sunulması konusunda çalışan, varolan besin kaynaklarının ekonomik ve sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan ve bu konularda bireyi ve toplumu bilgilendiren meslek elemanıdır.                     

GÖREVLER

–    Besinlerin işlenmesi, hazırlanması, pişirilmesi, depolanması vb. sırasında

   oluşan değişikliklerin insan vücudundaki etkilerini inceler,

–    Toplumda değişik yaş, cinsiyet ve fiziksel uğraşı yapan grupların enerji ve diğer besin öğeleri gereksinmelerini belirler,

–    Toplumun yanlış beslenme alışkanlıklarını saptar. Yetersiz ve dengesiz

   beslenmenin yol açtığı sağlık sorunlarına karşı önlemlerin alınmasını sağlar,

–    Ülkenin temel beslenme plan ve politikalarının belirlenmesi ve

   uygulanmasında yardımcı olur,

– Besin analizlerini yapar,

– Diyet ürünleri geliştirir,

–    Çeşitli hastalık durumlarındaki birey ve gruplar için hastalık durumlarına

   uygun diyetleri planlar,

– Hastalıklardan koruyucu diyetleri planlar,

–    Toplu beslenme yapılan kurum ve kuruluşlarda beslenme ilkelerine uygun hizmetin verilmesini sağlar. Besinlerin satın alınması, hazırlanıp pişirilmesi, saklanması ilkelerini belirler ve uygulanmasını sağlar,

–    Kurum ve kuruluşların özelliklerine göre bireylerin günlük enerji ve besin öğelerini hesaplar,

– Bu hesaplara uygun günlük, haftalık, aylık menüler düzenler,

–    Besinin ve besinlerin hazırlanmasında görev alan personelin hijyenik ve

   sanitasyon kurallarına uyarak çalışmasını sağlar,

–    Toplumu ve bireyleri sağlıklı ve ekonomik beslenme yöntemleri konusunda eğitir,

– Eğitim materyallerini hazırlar.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– İlgili dokümanlar,

– Tıbbi ölçüm ve kontrol cihazları.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 Diyetisyen olmak isteyenlerin;

– Fen bilimlerine, özellikle kimya ve biyolojiye ilgili ve bu konularda başarılı,

– Başkaları ile işbirliği yapabilen,

– Başkalarına yardım etmekten hoşlanan,

–    Dikkatli, araştırmacı ve yeniliklere açık,