DLL/Dynamic Link Library ne demektir nedir anlamı tanımı hakkında bilgi kullanımı

Programlar tarafından kullanılan içinde çeşitli kod ve veriyi içeren dosya türüne verilen isimdir. Örnek: System. dll