Dönüşüm Tablosu nedir


Sınıflamaların ilişkilendirilmesine yönelik bir araçtır. Dönüşüm tablosu, bir sınıflamadaki kategorilerin diğer sınıflamalarda ya da aynı sınıflamanın önceki versiyonlarında nerede ve hangi ölçüde bulunabileceğini sistemli bir şekilde açıklar. Dönüşüm tabloları (tablo olarak da anılır), metodolojik açıdan bir sınıflama için tanımlanan gruplarda sınıflandırılan birimlerin başka sınıflamalarda nasıl sınıflandırılabileceğini açıklayarak sınıflamalar değeri kümelerinin birbirleriyle ilintili olma şeklini açıklar. Tablolar uluslararası sınıflamaların geliştirilmesi ve uyumlaştırılması açısından önemlidir. Sınıflamalar arasında ilişki kurulmasının isteneceği pek çok farklı durum ve bu ilişkilerin alabileceği pek çok şekil vardır. Tablolar, sözleşmeye bağlı olarak, kesin olarak tablolar arasındaki bağlantı türünü tanımlamaya yönelik olarak net olabilir (Tarihi, hiyerarşik ya da örtüşen gibi.). Kaynak: Birleşmiş Milletler İstatistik Komisyonu, Uluslararası Ekonomik ve Toplumsal Sınıflamalar hakkında Uzman Grubu´nun 4. Toplantısı, New York, 2-4 Kasım (1998): En İyi Uygulamalar Hakkında Bildiri.