Döviz Alım Belgesi


Hariçte İşleme Rejimi kapsamında ihraç edilen malların, verilen süre veya ek süre içinde yurda getirilmemesi halinde süre bitiminden itibaren; Hariçte şarkı sözleri İşleme Rejimi kapsamı dışında Gümrük Mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmek üzere geçici çıkışı yapılan malların, gümrük idarelerine verilen taahhütnamede belirtilen geri getirme süresi içinde yurt dışında satılması halinde, mal bedellerinin kesin satış faturası tarihinden itibaren, Kiracının satın alma hakkı bulunmayan finansal haberlerkiralama sözleşmesi çerçevesinde yapılan ihracatta, yurt dışı edilen malların sözleşme süresi sonunda yurda getirilmeyerek satılması halinde süre bitiminden itibaren 90 gün e-devlet içinde, İhracat bedelleri, ihracatçı veya bunlar adına (vekaleten) hareket edenlerce döviz cinsinden efektif olarak getirilebilir. Bu kişiler getirdikleri efektifleri gümrük idarelerinden alacakları Döviz Beyan Tutanağı ile tevsik ederler. Daha sonra bankalara efektifler ile ibraz edilen Döviz Beyan Tutanakları bankalarca gümrük teyitleri alındıktan sonra efektif alışı yapılarak Döviz Alım Belgesi düzenlenir.