Dünya Kadınlar Günü hakkında bilgiler


DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
(8 MART)

Birçok  toplumda  kadın,  ikinci  sınıf   insan olarak görülmüştür. Kadınlar bir  eşya  gibi  alınıp satılmış ve en ağır işlerde kullanılmıştır.

Kadın hakları mücadelesinin başlangıcı 1789 Fransa devrimiyle başlar. Bu devrimle yükselen eşitlik ve özgürlük dalgasına kadın hakları da eklenmiştir. Bu süreçte 1791 yılında, Fransa’da Kadın hakları deklarasyonu kaleme alınır ve yazan giyotine gönderilir. Böyle toplumsal  olaylardan sonra Avrupa ve Amerika da kadın haklarını savunulan örgütlenme  çoğalır ve yaygınlaşır.

1857 de New Yorklu kadın işçiler kitlesel greve giderler… 8 mart günü meydana gelen bu olay, 1910 da toplanan Dünya Kadınlar Kongresi’ nde Dünya Kadınlar  Günü olarak  kabul edilir. 1975  yılında Birleşmiş Milletler  Kurulu da  bu tarihi  Dünya Kadınlar Günü olarak kabul eder. Bu tarihten sonra tüm ülkelerde 8  mart dünya kadınlar  günü olarak kutlanmaktadır.

Türkler, kadına daima en onurlu yeri vermiş, onu her zaman baş tacı etmiştir. Ancak Osmanlı devletinde yönetim aksadıkça ve halk fakirleştikçe kadına  verilen   önemde  azalmıştır. Ailede baba ve  erkekler söz sahibi olmuşlardır. Kadınlar daha demokrasiden, paylaşımdan ve sevgiden yana aynı  derecede hak sahibi olmalıdırlar. Kadınlar da çalışmalı,  kendi  ayakları  üzerinde  durabilmelidir. Hayatlarını Ev  kadını  olarak  sürdürenlere hizmetçi  gözüyle  bakılmamalı  onlarla  görevi  paylaşmaya  gidilmelidir.

Kadınlar,  politikaya  atılmalı,  devletin  en  üst  basamaklarına     çıkıp  görev  alabilmelidir.  Bu  ve  buna  benzer  doğal  hakları  elde   edebilmek   demokrasiyi  eş   anlamda   paylaşabilmek  için  dünya   kadınlarına   temsilcileri  8  Mart  bir  araya    gelirler. Atatürk ün  başlattığı KADIN HAKLARI DEVRİMİ bir çok Avrupa ülkesinden önce gerçekleşmiştir. 1934 yılında çıkan bir yasa ile kadınlara seçme seçilme hakları sağlamıştır.

 

          ÖZLÜ SÖZLER

  • Kadınsız ev çorak bir toprağa benzer.

  • İnsanlığın  kadın yarısı erkektir.

  • Kadınlar evlerimizin en güzel çiçekleridir.

  • Sevgi emeğe dayıdır kadını sevmek de emek işidir.