Dünya Kanser Günü hakkında bilgiler


4 ŞUBAT DÜNYA KANSER GÜNÜ

Uluslararası Kanser Savaş Örgütü 4 Şubatı Dünya Kanser Günü olarak belirlemiştir. Amaç; halkı kanser konusunda çeşitli etkinliklerle bilgilendirmek ve bilinçlendirmektir. Uluslararası Kanser Savaş Örgütü’nün (UICC) 80’i aşkın ülkedeki 250’yi aşkın üyesinden biri olan Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu (TKASK), 3 yıldır UICC ile birlikte tüm dünyada 2000 yılından beri “Dünya Kanser Günü” olarak bilinen 4 Şubat tarihinde çeşitli etkinlikler ve kampanyalar düzenlemektedir.

KANSER VE NEDENLERİ?

Vücudumuzun yapı taşı hücrelerinin kontrolsüz olarak çoğalması durumuna kanser denmektedir. Kanser hücreleri çoğalma ile oluşturdukları tümörlerden ayrılırsa kan yada lenf dolaşımı aracılı ile vücudun diğer bölgelerine gidebilirler. Kanserin bu şekilde vücudun diğer bölgelerine yayılması olayına metastaz denir.

KANSER TEHLİKESİNİN 7 HABERCİSİ

Kanserin belirti ve bulguları köken aldığı doku ve organlara göre değişir. Hatta bazen hiç belirti ve bulgu vermeden kontrol muayenelerinde kanser tanısı konulabilir. Rahim ve makattan gelen normal olmayan bir kanama veya akıntı, rahim ve makattan gelen normal olmayan bir kanama veya akıntı, iyileşmeyen yaralar, uzun süreli ses kısıklığı ve öksürük, yutkunma güçlüğü ve hazımsızlık, ben ve siğillerde meydana gelen büyüme, kanama, renk değişikliği, büyük ve küçük abdest yapmakta ki değişiklikler söz konusu ise kanser açısından değerlendirilmelidir.

KANSERDEN KORUNMAK İÇİN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?
1- Sigara kullanmayın.
2- Anne karnındaki bebeği ilaç, kimyasal maddeler ve radyasyondan koruyun.
3- Çalışma ortamındaki zararlı maddelerden sakının.
4- Gereksiz radyolojik tetkiklerden kaçının.
5- Gereksiz ilaç kullanmayın.
6- Güneş ışığının zararlı etkilerinden korunun.
7- Düzenli egzersiz yapın.
8- Yüksek kalorili diyet ve katkı maddeli besinleri tüketmeyin.
9- Böcek ilacı ve diğer tarım ilaçlarından uzak durun.
10- Alkol kullanmayın.

BARTIN KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi)

Kanser, dünyada olduğu gibi ülkemizde de öldürücülüğü yanında, bıraktığı sakatlıklar ve ortaya çıkardığı ekonomik kayıplar nedeniyle önemli bir halk sağlığı sorunudur. Sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan kanserle mücadelede hedef, 2020 yılına kadar ülkemizde 65 yaş altı nüfusta tüm vücut kanserlerini %10, 2030 yılına kadar da akciğer kanserlerini %25, tüm vücut kanserlerini ise %15 oranında azaltmaktır.

Kanserin artan önemi ve maliyeti, kanserin önlenmesi erken tanı ve tarama faaliyetlerini ön plana çıkartmaktadır. Teknik ve fiziki altyapı kurulum çalışmaları devam eden BARTIN-KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) ilimizde kanser hastalığına bağlı ölüm ve sakatlıkların azaltılması yönünde hizmet verecektir.

Merkezin faaliyetleri sağlık personeline ve halka kanser konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirmeye yönelik olarak eğitimler düzenlenmesi, tanımlanmış risk gruplarına yönelik olarak oluşturulmuş tarama standartları doğrultusunda yapılacak toplum tabanlı tarama programlarıyla [Meme, serviks (rahimağzı), kolorektal kanserler vb] erken tanı konulması ve kanser tanısı konan hastalara gerekli tıbbi yönlendirme yapılıp tedavi merkezlerine sevk edilmesi, hasta takip ve değerlendirmelerinin yapılması, olanaklar ölçüsünde sosyal, ruhsal ve tıbbi destek sağlanması çalışmalarından oluşacak olup, Sağlık Bakanlığımızın üç genelgesi çalışmalarımıza rehberlik edecektir:

1· “Kadınlarda Meme Kanseri Taraması için Ulusal Standartlar”

2· “Serviks Kanseri Ulusal Tarama Standartları”

3· “Kolorektal Kanser Taraması Ulusal Standartları ”

Bu genelgeler gereği;

* Kadınlarda Meme kanseri taramasına yönelik olarak, 50- 69 yaş grubu kadınlara 2 yılda bir mamografi tetkiki ve gerekli vakalarda Ultrasonografi yapılması,

* Kadınlarda Serviks Kanseri taramasına yönelik 35 yaşında başlanacak olan Pap smear tetkikinin 5 yıllık aralıklarla tekrarlanması ve son iki(2) testi negatif olan 65 yaşındaki kadınlarda taramanın kesilmesi,

* Kolorektal kanser taramasına yönelik olarak tüm erkek ve kadınlarda 50 yaşında başlanacak olan Gaitada gizli kan tetkikinin 2 yıl aralıklarla tekrarlanması son iki testi negatif olan 70 yaşındaki erkek ve kadınlarda taramanın kesilmesi ,

* Prostat kanserinin erken teşhisine yönelik olarak 50 yaş üzeri erkeklerde kanda PSA hormonu ve prostat muayenesinin yılda 1 kez yapılması planlanmaktadır.

“Ülkemizde sayıları artmakta olan KETEM’ler, poliklinik hizmeti anlamında genel cerrahi ya da kadın hastalıkları polikliniklerinin alternatifi olmayıp, bakanlığımızın ilgili genelgeleri doğrultusunda toplumsal tarama yaparak halk sağlığı yönünden azami faydayı sağlamak amacını taşıyan merkezlerdir. “

Dolayısıyla KETEM’in Hasta Profilini Oluşturmakta Olan:

-50 yaş üzeri kadınlar :Meme kanseri

-35 yaş üzeri kadınlar :Rahim ağzı kanseri

-50 yaş üzeri erkek ve kadınlar: Kalın barsak kanseri

-50 yaş üzeri erkekler : Prostat kanseri

açısından ŞIKAYETINE BAKILMAKSIZIN MUAYENE VE TETKIK YAPILMAK ÜZERE TEKNIK VE FIZIKI ALTYAPISI TAMAMLANDIKTAN SONRA BARTIN-KETEM’E YÖNLENDIRILEBILECEKLERDİR.

KANSERDE ERKEN TANI

Tedavi şansını artırır
Tedaviyi kolaylaştırır
Tedavi giderlerini azaltır
Doku ve organ kaybını önler
Sakatlık bırakmaz.