Dünya Ormancılık Günü hakkında bilgiler


Avrupa Tarım Federasyonu (CEA); Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) ne bir teklif götürmüştür. Tüm dünyada kutlanması ve toplumları bilinçlendirmek amacı ile 21 Mart 1971 tarihinde, Kuzey yarım küresinde ilkbaharın, Güney yarım küresinde de sonbaharın başlangıç günü olan 21 Mart gününü ?Dünya Ormancılık Günü? ilan etmiştir. Ülkemizde de 1975 yılından beri Dünya Ormancılık Günü çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.
21 Mart gününün ülkemiz ve milletimiz için ayrı bir anlamı da vardır. Türk kökenli toplumlar bu günü, binlerce yıldan beri Ergenekon?dan çıkışın yıldönümü, Hem milletin ve hem de doğanın yeniden canlanıp, güçlenip, derlenip toparlanmasının bir başlangıcı, yeni günü (Nevruz) olarak kutlamaktadır. Zamanla bu kutlama yakın komşu ülke ve toplumlarca da benimsenmiştir.
Ormanlar, ülkelerin doğal güzellikleri temiz havanın ve suyun tutulduğu, depolandığı ve diğer canlıların ihtiyaçları için devamlı kararlı ve yeterli miktarlarda doğaya salındığı çok yönlü faydaları olan kaynaklardır. Bütün bu akla gelmeyen, görülmeyen faydaları yanında ekonomik olarak da bir ülkenin temel kaynaklarındandır. Sahip olduğumuz bu doğal zenginliğin korunması, geliştirilmesi ve ülke kalkınmasındaki öneminin arttırılması için herkese önemli görevler düşmektedir.
Sanayileşme çabaları çevre sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Çevre bilincinden yoksun davranışlar, dünyamızın yıpranmasına ve yaşanabilir bir mekan olmaktan hızla uzaklaşmasına neden olmaktadır. Gelecek kuşaklara temiz bir çevre, yaşanabilir bir dünya bırakmanın en önemli yolu, ormanların korunmasından, geliştirilmesinden, genişletilmesinden ve erozyonun önlenmesinden geçmektedir.

Ormanların Çok Yönlü Yararları

· Yenilenebilir enerji kaynaklarının en zengini ve sürekli olanıdır.

· Canlıların yaşam için muhtaç oldukları oksijeni üreten en önemli kaynaktır.

· İklim değişimlerinin engelleyicisi, dengeli iklimin düzenleyicisidir..

· Su kaynaklarının güvencesi,

. Sel afetlerinin önleyicisi,

. Hidrolojik dengenin temel öğesidir.

· Yurdun gözlere sürur, gönüllere huzur veren süsü, insanların sıhhat kaynağıdır.

· Biyolojik çeşitliliğin güvencesi, doğal gen rezervlerinin hazinesidir.

· Vatan topraklarının bekçisi, tarımın sigortasıdır.

Ormanların Tahribiyle İlgili Bazı Veriler;

· 1950-1980 yılları arasında dünya ormanlarının %25? i yok edilmiştir.

· Dünya üzerinde her saat 3000, her dakika 50 dönüm orman yok edilmektedir.

. Uydu fotoğraflarına göre, dünyanın en geniş yağmur ormanlarına sahip olan, Brezilya?da yılda ortalama 15 000 kilometrekarelik bir orman alanının yok olduğu bildirilmektedir.

. Yeryüzünde tropik ormanların alanı 2,97 milyar hektardır. Bu miktar 100 yıl öncesinin yarısı kadardır.