DÜNYA SAĞLIK TEŞKILATI (WHO) HAKKINDA BİLGİ


DüNYa SAğLIK TEşKiLaTI (WHO) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, DüNYa SAğLIK TEşKiLaTI (WHO) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, DüNYa SAğLIK TEşKiLaTI (WHO) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, DüNYa SAğLIK TEşKiLaTI (WHO) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, DüNYa SAğLIK TEşKiLaTI (WHO) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Birleşmiş Milletler Teşkilâtına bağlı sağlık kuruluşu. Sağlık şartlarının iyileşmesi için, milletlerarası işbirliğini sağlamak maksadıyla 1948’de kuruldu.

1923’te kurulan Milletler Cemiyeti Sağlık Teşkilâtı ile 1909’da kurulan Uluslararası Toplum Sağlığı Dâiresinin görevlerini devr alan WHO, salgın hastalıklarla mücâdele, sağlık konusunda milletlerarası işbirliği ve bilgi alış-verişi yapmaktadır. Yıllık Dünyâ Sağlık Konferansları düzenler. Bu konferanslar teşkilâtın genel yönetim politikasını tesbit eder. Bir yürütme kurulu ile uzmanlardan meydana gelen dâimî teşkîlâtı bulunmaktadır. Teşkilâtın başında bir genel sekreter bulunur.

Teşkilâta 150’den fazla devlet üye olmuştur. Gelirini üye devletlerin yaptığı yardımlarla sağlar. Teşkilâtta, Türkiye’den de uzmanlar bulunmaktadır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi