DUTGILLER (MORACEAE) HAKKINDA BİLGİ


DUTGiLLER (Moraceae) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, DUTGiLLER (Moraceae) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, DUTGiLLER (Moraceae) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, DUTGiLLER (Moraceae) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, DUTGiLLER (Moraceae) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Morazeen, Maulbeergelwächse (pl), Fr. Moracées, İng. Moraceae. Süt borusu ihtivâ eden, odunlu, nâdiren otsu bitkiler. Çiçek ve cinsli, dioik veya monoik bitkilerdir. Almaşık dizilişli yaprakları, taç yaprakları bulunmayan küçük erkek ve dişi çiçekleri ve bileşik meyveleri vardır. Çiçek durumları koçandır. Çoğu tropik bölgelerde olmak üzere 70 cinsi, 1000 kadar türü vardır. Erkek organları 2-6, ovaryum üst durumludur.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi