Düzensiz İstihdamla Çalışanlar


Düzensiz istihdamla çalışanlar, çalışanların, geçici çalışanlar, kısa dönem çalışanlar veya mevsimlik çalışanlar grupları altında sınıflanmasına neden olan çalışanlardır; ya da işverene veya çalıştıran kişiye iş sözleşmesini kısa bildirimle ve/veya ulusal yasalarda ya da geleneksel uygulamalarda meydana gelecek değişmelere göre belirlenecek özel koşullarla, iş sözleşmelerinin bitirilmesine izin verilen çalışanlardır.