e-YGS Elektronik Yabancı Dil Sınavı


e-YGS 2015 e-YGS Elektronik Yabancı Dil Sınavı Başvurusu, soruları, haberleri, sınav hakkında bilgi, duyurular, sınav yerleri, sınav tarihleri, sınav soruları ve sınav sonuçları gibi 2015 e-YGS Elektronik Yabancı Dil Sınavı ile ilgili birçok içeriğe sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

e-YGS Elektronik Yabancı Dil Sınavı 2014 yılında uygulanmaya başlayıp 2015 yılında da tekrarlanacak bir sınavdır. e-YDS’nin 2015 yılı için ilk uygulaması İngilizce alanında, 24 Ocak 2015 tarihinde yapılacaktır. Ardından

21.02.2015 tarihinde eYDS 2. ikinci sınavı, 28.03.2015 tarihinde eYDS 3. üçüncü sınavı, 18.04.2015 tarihinde eYDS 4. dördüncü sınavı, 16.05.2015 tarihinde eYDS 5. beşinci sınavı,  27.06.2015 tarihinde eYDS 6. altıncı sınavı, 25.07.2015 tarihinde eYDS 7. yedinci sınavı, 22.08.2015 tarihinde eYDS 8. sekizinci sınavı, 19.09.2015 tarihinde eYDS 9. dokuzuncu sınavı, 17.10.2015 tarihinde eYDS 10. onuncu sınavı, 21.11.2015 tarihinde eYDS 11. onbirinci sınavı, 19.12.2015 tarihinde eYDS 12. onikinci sınavı yapılarak 2015 yılı sınavları tamamlanacaktır.

2015-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (2015 e-YDS) Kılavuzu <<  tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Sınavla ilgili DUYURULAR 

 SINAV SORU ve YANITLARI

2015 Elektronik Yabancı Dil Sınavı Sonuçlarının Açıklanması

https://sonuc.osym.gov.tr  adresinden yapılacaktır

Deneme sınavı için http://esinav.osym.gov.tr/deneme adresini ziyaret edebilirsiniz.