EBCDIC/Extended Binary Coded Decimal Interchange ne demektir nedir anlamı tanımı hakkında bilgi kullanımı

IBM bilgisayarlarda kullanılan karakter sistemine verilen isimdir. PC ve Macintosh bilgisayarlarda ASCII karakter sistemleri kullanılır.