EDI (Electronic Data Interchange) ne demektir nedir anlamı tanımı hakkında bilgi kullanımı


Elektronik veri değişimi. Veri alış verişi için standart bir format. Daha çok iş dokümanlarının transferinde kullanılır.