EFF/Electronic Frontier Foundation ne demektir nedir anlamı tanımı hakkında bilgi kullanımı

Bilgisayar kullanımının toplum üzerinde yarattığı sosyal ve hukuksal etkileri saptamak için oluşturulmuş kurum.