Category Archives: EĞİTİM

Eğitim

Acaba Şiirleri

Acaba ile ilgili seçilmiş en güzel şiirler ACABA Bu pınarda akan su Martının gagasına değinceye kadar Gök kırk biçime girer. Sana bu mektup varıncaya dek Ömrümüz boşuna gider. Pınar lülesi martı gagasında Sen benim yanımda Tanrı’ya soralım. Ne der? Abbas Sayar ( 1923 – 1999 ) ACABA Ela gözünden akan Ateşli nazarların Acaba acımadan Kimi… Devamını Oku »

İlkyardımın Temel Uygulamaları

İlkyardımın Tanımı İlkyardımcı kime denir? Cevap: İlkyardımcı “İlkyardım tanımında belirtilen amaçlar doğrultusunda hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızıneldeki araç gereçlerle ilaçsız uygulama yapabilen, en azından temel ilkyardım eğitimi almış kişileri ifade eder.” İlkyardımın Temel Uygulamaları Elektrik kazaları ile ilgili acil durumlarda, kazazedeye müdahale etmeden önce ne yapılmalıdır? Cevap: Elektrik kazaları ile ilgili acil durumlarda… Devamını Oku »

Solunum ve Dolaşım Sistemlerinin Önemi

Yaşamın devamı için solunum ve dolaşım sisteminin işlevi nedir? Cevap: Yaşamsal fonksiyonlar deyince akla öncelikle solunum sistemi ve dolaşım sistemi gelir. Bedendeki tüm hücrelerinyaşamak için besin ve oksijene ihtiyacı vardır. Besinler sindirim sistemi aracılığıyla sindirildikten sonra kana oradan da hücrelere gönderilir. Oksijen de solunum sistemi aracılığıyla kana verildikten sonra hücrelere gönderilir. Sonuçta besinlerin oksijenle yakılması… Devamını Oku »

Kanamalarda ve Yaralanmalarda İlkyardım

Kan Kan hangi kısımlardan oluşmaktadır, ne gibi özellikleri bulunur? Cevap: Kan temel olarak iki kısımdan oluşur. a. Plazma: Kanın sıvı kısmıdır. Kanın % 55’lik kısmını oluşturur. Plazmanın%90’ını su % 10’unu organik ve inorganik katı maddeler oluşturur. Organik maddeler, proteinler, karbonhidratlar, yağlar, hormonlar, vitaminler, enzimler, üre ürik asit gibi azotlu maddeleri içerir. İnorganik maddeler, sodyum, potasyum,… Devamını Oku »

Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım

Dokular ve Görevleri İnsan bedenini oluşturan dokular nelerdir? Cevap: İnsan bedenini oluşturan dokular, epitel doku, sinir doku, kas doku ve bağ dokudur. Epitel dokunun görevleri nelerdir? Cevap: Epitel doku, bedenin dış ve iç yüzeyini kaplar. Bedenimizi koruma görevi ve dış ortamla olan her türlü iletişiminisağlar. Sinir dokunun görevleri nelerdir? Cevap: Sinir doku, uzunluğu 1 metreyi… Devamını Oku »

Zehirlenmelerde İlkyardım

Zehir ve Zehirlenme Zehir ve zehirlenmenin tanımı nedir? Cevap: Vücuda girdikten sonra bölgesel veya genel hasar oluşturarak ölüme kadar varabilecek ciddi sağlık sorunlarınaneden olan fiziksel, organik veya kimyasal maddelere zehir; zehirleyici maddenin vücuda girmesiyle vücut fonksiyonlarının bozulması olayına da zehirlenme denmektedir. Toksidrom (toksik sendrom) tanımı nedir? Cevap: Zehrin bedene girmesiyle birlikte bu maddeye karşı bedende… Devamını Oku »

Boğulmalarda İlkyardım

Boğulma Normal koşullarda bir nefes alma nasıl gerçekleşir? Cevap: Nefes alma sırasında havadan alınan oksijen akciğerlere oradan da kana ve dokulara geçerken nefes vermesırasında dokularda oluşan karbondioksit kana oradan da akciğerler aracılığıyla havaya verilir. Ağız, burun, soluk borusu, akciğerler, göğüs kafesi, solunum ile ilgili kaslar aracılığıyla hava akciğerlere alınır verilir. Havanın akciğerlere girip çıkmasını temel… Devamını Oku »

Hijyen ve Sanitasyon

Hijyenin Tanımı, Önemi ve Amacı Hijyen hangi yönüyle ön plana çıkmaktadır? Cevap: Hijyen terimi insan yaşamını olumsuz yönde etkileyebilecek bütün etmenlerin bertaraf edilmesi amacıyla ön planaçıkmaktadır. Hijyenik yaşam koşullarından bahsedildiğinde sadece mikrobiyolojik yönden ari ortamın ve gıdaların sağlanması anlaşılmamalıdır. Mikrobiyolojik açıdan uygun koşulların sağlanmasının yanında biyolojik, fiziksel, kimyasal, psikolojik ve duyusal yönden insanı etkileyebilecek bir… Devamını Oku »

REKABET STRATEJİLERİ

Rekabet ve Rekabette Temel Kavramlar Rekabet nedir? Cevap: Rekabet genellikle oyun teorisinde tanımlanan “sıfır toplamlı bir oyun” olarak nitelendirilir. Sıfır toplamlı oyun birtarafın kazanması hâlinde diğer tarafın mutlaka kaybedeceği bir oyundur. Rekabeti bazılarının kazanıp bazılarının kaybedeceği bir oyun olarak görmek yerine en iyilerin kazançlı çıktığı ve herkesin en iyi olmak için yarıştığı pozitif toplamlı bir… Devamını Oku »

İŞLEVSEL STRATEJİLER

İşletme stratejileri neyi hedefler? Cevap: İşletme stratejileri, hem analitik bir yaklaşımla sorun çözme alışkanlığı kazandırmayı hem de sistemli bir düşünceanlayışını işletme kültürüne yerleştirmeyi hedefler. İşletme stratejilerine yön veren önemli unsur nedir? Cevap: İşletme stratejilerine yön veren önemli unsurlardan biri de işletmenin amaçlarıdır. İşletmenin belli bir amacıgerçekleştirebilmesi için işletme içinde var olan fonksiyonel birimler arasında bir… Devamını Oku »