>Kategori İçeriği: Sözlük

ingilizce türkçe fransızca Sözlük

TÜRKIYE HAKKINDA BİLGİ

TüRKiYE HAKKINDA BİLGİ NEDİR, TüRKiYE HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, TüRKiYE HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, TüRKiYE HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, TüRKiYE HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır. DEVLETİN ADITürkiye CumhûriyetiBAŞŞEHRİAnkaraYÜZÖLÇÜMÜ779.452 km2NÜFÛSU56.969.109 (1990)RESMÎ DİLİTürkçeDÎNİİslâmPARABİRİMİLiraKuzey yarım kürede, kuzey kutup ile ekvator arasında ortaya yakın bir yerde, 36°-42° kuzey enlemleri ve 26°-45° doğu boylamları arasında, eski dünyâyı meydana getiren üç kıtanın… Devamını Oku »

VAŞAK (LYNX LYNX) HAKKINDA BİLGİ

VAşAK (Lynx lynx) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, VAşAK (Lynx lynx) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, VAşAK (Lynx lynx) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, VAşAK (Lynx lynx) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, VAşAK (Lynx lynx) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır. Alm. Sumpfluchs, Fr. Lynx, İng. European lynx. Familyası: Kedigiller (Felidae). Yaşadığı yerler: Sık kozalak ormanlarında. Özellikleri: Yaban kedisine benzer, yırtıcı bir… Devamını Oku »

ÇIMENTO HAKKINDA BİLGİ

çiMENTO HAKKINDA BİLGİ NEDİR, çiMENTO HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, çiMENTO HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, çiMENTO HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, çiMENTO HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır. Alm. Zement (m), Fr. Ciment (m), İng. Cement. Genel anlamda bağlayıcı maddelere verilen isim. Bunlar yaygın olarak tanınan ve kullanılan silikat hidrat esaslı portland çimentosu olabildiği gibi, poliner esaslı plastik ve… Devamını Oku »

EMEVÎLER HAKKINDA BİLGİ

EMEVîLER HAKKINDA BİLGİ NEDİR, EMEVîLER HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, EMEVîLER HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, EMEVîLER HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, EMEVîLER HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır. dört halîfeden sonra Müslümanları idâre eden hânedân. Dört halîfe devrinden ve hazret-i Ali’nin oğlu hazret-i Hasan’ın altı aylık hilâfetinden sonra devlet idâresi Benî Ümeyye Hânedânına geçti. 662 yılında başlayan Emevî Devletinin… Devamını Oku »

ELEKTROMANYETIZMA HAKKINDA BİLGİ

ELEKTROMANYETiZMA HAKKINDA BİLGİ NEDİR, ELEKTROMANYETiZMA HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, ELEKTROMANYETiZMA HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, ELEKTROMANYETiZMA HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, ELEKTROMANYETiZMA HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır. Alm. Elektromanyetismus (m), Fr. Electromagnétisme (m), İng. Electromanyetism. Elektrik akımı ile manyetik etkilerin berâber incelenmesi. İçinden akım geçen iletken etrâfında bir manyetik alan meydana gelir. Bu iletkenin yanına bir mıknatıs yaklaştıracak… Devamını Oku »

EBU MA’ŞER BELHI HAKKINDA BİLGİ

EBu MA’şER BELHi HAKKINDA BİLGİ NEDİR, EBu MA’şER BELHi HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, EBu MA’şER BELHi HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, EBu MA’şER BELHi HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, EBu MA’şER BELHi HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır. Bağdat’ta yetişen büyük astronomi âlimi. İsmi, Ca’fer bin Muhammed bin Ömer el-Belhî’dir. 785 (H.169) senesinde Belh’te doğduğu, kaynaklarda zikredilmekteyse de bu… Devamını Oku »

BÖLGE IDARE MAHKEMELERI HAKKINDA BİLGİ

BöLGE iDARE MAHKEMELERi HAKKINDA BİLGİ NEDİR, BöLGE iDARE MAHKEMELERi HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, BöLGE iDARE MAHKEMELERi HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, BöLGE iDARE MAHKEMELERi HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, BöLGE iDARE MAHKEMELERi HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır. Alm. Regionales Verwattungsgericht, Fr. Tribunal administratif régional, İng. Regional administrative court. İdari yargı sistemi içinde yer alan bağımsız mahkeme. Türkiye’de ilk… Devamını Oku »

IBNI FADLAN HAKKINDA BİLGİ

iBNi FADLaN HAKKINDA BİLGİ NEDİR, iBNi FADLaN HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, iBNi FADLaN HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, iBNi FADLaN HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, iBNi FADLaN HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır. seyâhatnâme müellifi. Abbâsî halîfesi Muktedir’in 921 (H.309) senesinde Bağdat’tan İdil Bulgar Kralına gönderdiği elçilik heyetinin kâtibi. Halîfenin, Bulgar Kralına yazdığı mektubu krala okuyup, anlatarak hediyeleri vermek;… Devamını Oku »

TIRNAK HAKKINDA BİLGİ

TIRNAK HAKKINDA BİLGİ NEDİR, TIRNAK HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, TIRNAK HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, TIRNAK HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, TIRNAK HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır. Alm. Nagel (m), Fr. Ongle (m), İng. Nail. El ve ayak parmaklarının ucunda yer alan oval şekilli, sert, hafifçe eğri, parlak, yarı saydam boynuzsu yapı. Bir yandan parmakların uç kısmına dayanıklılık… Devamını Oku »

VARSAKLAR HAKKINDA BİLGİ

VARSAKLAR HAKKINDA BİLGİ NEDİR, VARSAKLAR HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, VARSAKLAR HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, VARSAKLAR HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, VARSAKLAR HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır. Oğuzların Üçok koluna bağlı bir Türk Boyu. Ulaş, Elvanlı ve Kusun gibi obalara ayrılırlar. On üçüncü asırda Anadolu’ya gelerek Tarsus-Mersin civârındaki dağlık arâziye yerleştiler. Osmanlı-Karamanlı mücâdelesinde Karamanoğulları tarafında yer aldılar. Memlûklerle… Devamını Oku »