Ehliyet için sabıka kaydı dilekçesi örneği


Ehliyet almak için Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden sabıka kaydı alabilmek için dilekçe ile başvuruda bulunmanız gerekiyor. Adli sicil sabıka kaydı başvuru dilekçesi örneğine (ehliyet için) erişim için  > tıklayınız <

Dilerseniz aşağıdaki dilekçe örneğinide kullanabilirsiniz.

 

ADLi SiCiL VE iSTATiSTiK GENEL MUDURLUĞUNE

                                                                                                      ANKARA

Acık Kimliği:

T.C. Kimlik No :……………………………………………………………..

Soyadı :……………………………………………………………..

Adı :……………………………………………………………..

Baba Adı :……………………………………………………………..

Ana Adı :……………………………………………………………..

Doğum Yeri :……………………………………………………………..

Doğum Tarihi :……………………………………………………………..

Nufusa Kayıtlı Olduğu Yer (İli-İlcesi) :……………………………………………………………..

Cilt No. :……………………………………………………………..

Aile Sıra No. :……………………………………………………………..

Sıra No. :……………………………………………………………..

………. Sınıfı Surucu Belgesi almak icin muracaat edeceğimden adli sicil sorgulama sonucunun

tarafıma bildirilmesini arz ederim.

…./…/20…

Adı ve Soyadı:

İmza