EİNSTEİNUM (AYNŞTAYNUM) HAKKINDA BİLGİ


EİNSTEİNUM (Aynştaynum) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, EİNSTEİNUM (Aynştaynum) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, EİNSTEİNUM (Aynştaynum) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, EİNSTEİNUM (Aynştaynum) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, EİNSTEİNUM (Aynştaynum) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Einsteinium, Fr. Einsteinium, İng. Einsteinium. Sun’î yoldan elde edilen kimâsal bir element. “Es” sembolüyle gösterilen bu element ilk defâ 1952’de Büyük Okyanusun güney kesiminde patlatılan bir termonükleer bombanın döküntüleri arasında bulunarak tanımlanmıştır.

Aynştaynum aktinitler serisinden olup III B grubunda bulunur. Atom numarası 99, en kararlı izotopunun kütle numarası 254’tür. Elektron düzeni (Rn) 5f117s2 şeklinde olup bileşiklerinde +2 ve +3 değerlerini alır.

Aynştaynumun bütün izotopları radyoaktiftir. İzotoplarının karışımı, plutonyum gibi daha küçük atom numaralı elementlerin yavaş nötronlarla bombardıman edilmesinden elde edilebilir. Aynştaynyum-253’ün bombardımanından ise atom numarası 101 olan mendelevyum elde edilir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi