EISA/Extended Industry Standart Artchitecture ne demektir nedir anlamı tanımı hakkında bilgi kullanımı


32 bit veri yolu standardı. Bilgisayar firmaları ISA standardını 32 bit veri yolu şeklinde geliştirmiş ve EISA standardını oluşturmuşlardır.