EKONOMİK AMAÇLI KURULUŞLARIN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ


İşveren ve işçi organizasyonları ile diğer ekonomik amaçlı kuruluşların üst düzey yöneticileri; organizasyonlarının politika, kural ve düzenlemelerini belirler ve biçimlendirir, uygulamalarda bulunurlar, organizasyonlarını temsil ederler ve onlar adına hareket ederler.

 

       Kapsanan görevler şunlardır:

 

(a)         Organizasyonun politika, kural ve düzenlemelerine karar vermek ve biçimlendirmek;

 

(b)         organizasyon ve üyeleri adına görüşmelerde bulunmak;

 

(c)         millet meclisi, hükümet veya kamu nezdinde organizasyonun ve  üyelerinin çıkarlarını gözetmek;

 

(d)         yeni üye kaydetmek ve bu üyeleri bilinçlendirmek için eğitim seminerleri planlamak ve organize etmek;

 

(e)         organizasyonun politika, kural ve düzenlemelerinin yürütülmesinden sorumlu bölümleri planlamak, organize etmek ve yönetmek;

 

(f)          ilgili diğer görevleri yapmak;

 

(g)         diğer çalışanları denetlemek.

 

Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

§        Genel sekreter, işveren organizasyonu