Ekonomik konularda koordinasyonun sağlanması


Bakanlıklar arası ekonomik konularda koordinasyonun sağlanması

Hizmet Hakkında Genel Bilgiler
Kurum Kodu
B020ESK00000000000
Sunan Kurum
Merkezi İdare
EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL İŞLER BAŞKANLIĞI
Standart Dosya Planı
362010000
Hizmetten Yararlananlar
Kamu Kurumlari
Ek Bilgiler
Hizmetin Dayanağı Olan Mevzuat
1. Mevzuat :
BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN Kanun No:3056 Madde No :14)
Hizmeti Sunmakla Görevli/Yetkili Kurumlar/Birimler
Merkezi İdare
EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL İŞLER BAŞKANLIĞI
Hizmetin Sunum Süreci ile İlgili Bilgiler
Başvuruda İstenen Belgeler
Resmi Yazı (Üst Yazı)
1. Mevzuat
Teamülen Kanun No: Madde No:Yok)

İlk Başvuru Makamı

EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL İŞLER BAŞKANLIĞI
1. Mevzuat :
BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN Kanun No :3056 Madde No :14

Paraf Listesi

Unvan 1
Uzman Yardımcısı
Unvan 1
Uzman
Unvan 2
Başkan
İmza / Onay
Müsteşar Yardımcısı

Kurumun Varsa Yapması Gereken İç Yazışmalar

Kurumun Varsa Yapması Gereken Dış Yazışmalar

Kurum :
Tüm Kamu Kurumları
Yazışma Amacı :
Koordinasyon Sağlanması
1. Mevzuat :
Teamülen Kanun No : Madde No :Yok
Hizmetin Varsa Mevzuattaki Tamamlanma Süresi
Yok
Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi
3 gün
Yıllık İşlem Sayısı
730
Hizmet Elektronik Olarak Sunuluyor mu
Hayır