Ekvator Ginesi hakkında bilgiler

EKVATOR GİNESİ

Konum: Batı Afrika’da, Bafra Körfezi kıyısında, Kamerun ile Gabon arasında yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 2 00 Kuzey enlemi, 10 00 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Afrika
Yüzölçümü: 28,051 km²
Sınırları: toplam: 539 km
sınır komşuları: Kamerun 189 km, Gabon 350 km
Sahil şeridi: 296 km
İklimi: Tropik bir iklimin görüldüğü anakara bölümü ve Bioko`da yağış düzenleri belirli farklılıkla gösterir.
Arazi yapısı: Kıyı ovaları iç bölümlerde yerini tepelikli arazilere bırakıyor, adalar volkanik özellik taşımaktadırlar.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Atlas Okyanusu 0 m; en yüksek noktası: Pico Basile 3,008 m
Doğal kaynakları: petrol, kereste, altın, manganez, uranyum
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %5
ekinler: %4
otlaklar: %4
ormanlık arazi: %46
diğer: %41 (1993 verileri)
Doğal afetler: Fırtınalar ve seller

Nüfus: 486,060 (Temmuz 2001 verileri)
Nüfus artış oranı: %2.46 (2001 verileri)
Bebek ölüm oranı: 92.9 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 53.95 yıl
erkeklerde: 51.89 yıl
kadınlarda: 56.07 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 4.88 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
HIV/AIDS – hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.51 (1999 verileri)
HIV/AIDS – hastalığı olan insan sayısı: 1,100 (1999 verileri)
HIV/AIDS – hastalıklarından ölenlerin sayısı: 120 (1999 verileri)
Ulus: Ekvator Ginesi
Nüfusun etnik dağılımı: Bioko, Rio Muni, Avrupalılar 1,000’in altında
Din: Hıristiyanlar ve nüfusun küçük bir bölümü ateistler
Diller: İspanyolca (resmi), Fransızca (resmi), İngilizce, Fang, Bubi, Ibo
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %78.5
erkekler: %89.6
kadınlar: %68.1 (1995 verileri)

Ülke adı: Resmi tam adı: Ekvator Ginesi Cumhuriyeti
kısa şekli : Ekvator Ginesi
Yerel tam adı: Republica de Guinea Ecuatorial
yerel kısa şekli: Guinea Ecuatorial
eski adı: İspanyol Ginesi
ingilizce: Equatorial Guinea
Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
Başkent: Malabo
İdari bölümler: 7 bölge; Annobon, Bioko Norte, Bioko Sur, Centro Sur, Kie-Ntem, Litoral, Wele-Nzas
Bağımsızlık günü: 12 Ekim 1968 (İspanya’dan)
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 12 Ekim (1968)
Anayasa: 17 Kasım1991 tarihinde kabul edilmiş; Ocak 1995 yeniden düzenlenmiştir.
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT, ACP (Afrika – Karayip – Pasifik Ülkeleri), AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), BDEAC, CEEAC, CEMAC, ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), FZ, G-77, IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği), NAM, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OAU (Afrika Birliği Teşkilatı), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Ekonomiye genel bakış: Petrol kaynaklarının bulunması ve işlenmeye başlanmasından sonra son yıllarda ülkenin ekonomik gelişimi büyük ölçüde etkilenmiştir. Ormancılık, çiftçilik ve balıkçılık da gayri safi milli hasılayı karşılayan önemli faktörlerdir. Tarım ağır basmaktadır. Ülke bağımsızlığını kazanmadan önce, kakao üretiminden yüklü kazanç sağladığı halde, acımasız rejimin altında kötüye giden kırsal ekonomi, tarım gelişim potansiyelini azaltmıştır.Hükümetin kaba rüşvetçiliği ve kötü yönetimi yüzünden 1993`den itibaren, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu tarafından desteklenen bir seri yardım programına son verilmiştir. Ticari kuruşların sahipleri, çoğunlukla devlet memurları yada memur aile bireyleridir. İşlenmemiş doğal kaynaklar titanyum, demir, manganez, uranyum ve lığlı altındır.
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi – 960 milyon $ (2000 verileri)
GSYİH – reel büyüme: %12 (2000 verileri)
GSYİH – sektörlere göre: tarım: %20
endüstri: %60
hizmet: %20 (1999 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %6 (1999 verileri)
İşsizlik oranı: %30 (1998 verileri)
Endüstri: Petrol, deniz mahsulleri, doğal gaz
Endüstrinin büyüme oranı: %7.4 (1994 verileri)
Elektrik üretimi: 21 milyon kWh (1999)
Elektrik tüketimi: 19.5 milyon kWh (1999)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (1999)
Tarım ürünleri: Kahve, kakao, pirinç, manyok, patates, muz, palmiye yağı, büyükbaş hayvan, kereste
İhracat: 860 milyon $ (2000 verileri)
İhracat ürünleri: petrol, kereste, kakao
İhracat ortakları: ABD %62, İspanya %17, Çin %9, Fransa %3, Japonya %3, (1997)
İthalat: 300 milyon $ (1999)
İthalat ürünleri: Sanayi malları ve araç gereçler
İthalat ortakları: ABD %35, Fransa %15, İspanya %10, Kamerun %10, İngiltere %6 (1997)
Dış borç tutarı: 290 milyon $ (1999 verileri)
Para birimi: Afrika Frankı (XAF)
Para birimi kodu: XAF
Mali yıl: 1 Nisan – 31 Mart

Kullanılan telefon hatları: 4,000 (1996)
Telefon kodu: 240
Radyo yayın istasyonları: AM 0, FM 2, kısa dalga 4 (1998)
Radyolar: 180,000 (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 1 (1997)
Televizyonlar: 4,000 (1997)
Internet kısaltması: .gq
Internet servis sağlayıcıları: 1 (2000)
Internet kullanıcıları: 500 (2000)

Demiryolları: 0 km
Karayolları: 2,880 km (1996)
Su yolları: yok
Limanları: Bata, Luba, Malabo
Hava alanları: 3 (2000 verileri)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir