Elastomerik infüzyon pompa kiti


Bir sağlık çalışanının veya hastanın elastomerik bir infüzyon pompası kullanırken infüzyon terapisi uygulamasına imkan sağlamak üzere tasarlanmış steril bir cihazlar topluluğu. Kit; tipik olarak infüzyon pompasından ve kateter, tünel açıcı, iğne, kılıf, şırınga, pansumanlar, yapışkan bantlar ve infüzyon pompası için doldurma cihazı gibi diğer cihazlardan oluşur. Bu cihaz tipik olarak sağlık bakım tesisindeki veya evdeki sıvı, antibiyotik, kemoterapötik ajanların infüzyonu veya ağrı kontrol medikasyonları için kullanılır. Tek kullanımlık bir cihazdır.