ELEKTRIK DAĞITIM ŞEBEKESI HAKKINDA BİLGİ


ELEKTRiK DAğITIM şEBEKESi HAKKINDA BİLGİ NEDİR, ELEKTRiK DAğITIM şEBEKESi HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, ELEKTRiK DAğITIM şEBEKESi HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, ELEKTRiK DAğITIM şEBEKESi HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, ELEKTRiK DAğITIM şEBEKESi HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

elektrik enerjisinin, üretildiği santraldan kullanılma yerine gelene kadar olan safhaları. Eskiden santrallar şehirlerin veya elektriğe ihtiyâcı olan yerlerin yakınlarına kurulurdu. Bugün ise enerji kaynaklarına yakın yerlerde kurulmaktadır. Hidrolik santraller ise, müsâit olan yerlerde kurulmakta, yerleşim merkezlerinden uzakta kalmaktadır.

Santralda üretilen enerji, uzaklara iletilmek istenirse, gerilim yükseltici transformatörler aracılığıyla birkaç kere yükseltilir. Böylece akım da birkaç kat düşmüş olur. Bu düşük akım uzaklara daha az kayıpla nakledilir (Bkz. Alternatif Akım). Kullanma yerine gelen bu yüksek gerilim tekrar transformatörler vâsıtasıyle düşürülerek kullanılır.

Dağıtım şebekeleri devletler arası, şehirler arası, bölgeler arası, şehir içi gibi yerlerde kendine has şekiller gösterir. Enterkollekte şebekede, enerjisi kesilen bir şehre başka yerden enerji gelebilir. Memleketimizde en önemli yüksek gerilim elektrik şebekesi, Keban Hidroelektrik Santralının ürettiği elektrik enerjisinin dağıtım şebekesidir. Keban Santralinden elde edilen elektrik enerjisinin gerilimi trafolarla megavoltlar mertebesine çıkarılıp, tüketim merkezlerine taşınırken, kademe kademe, Kayseri, Ankara, Ümraniye (İstanbul) gibi trafo merkezlerinde tekrar düşürülerek, tüketim merkezlerine dağıtılır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi