Elektrik -Elektronik Mühendisi mesleği hakkında bilgi


Elektrik enerjisi üretme, iletme, dağıtma sistemleri ile her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin projelerinin yapılması, geliştirilmesi, kullanılması ve denetimi konularında  çalışan kişidir

Elektrik -Elektronik Mühendisi,  işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

a)      Elektrik enerjisinin; hidrolik, nükleer ve diğer kaynaklara dayalı üretimini yapmak,

b)      Üretim noktasından tüketim noktasına kadar iletim hattının plan, proje ve uygulamasını yapmak,

c)      Elektrik enerjisi üreten ve tüketen tesislerin proje, montaj ve işletmesini yapmak,

d)      Haberleşme, endüstriyel, kontrol  ve tıbbi elektronik cihaz ve ekipmanların tasarım,  imalat, işletme ve bakımını yapmak,

e)      Sayısal (mikroişlemci tabanlı) ve bilgisayar tabanlı sistemlerin tasarım, imalat, işletme ve bakımını yapmak,

f)       Elektronik techizat sistemleri için bakım, işletme standartları, bültenler, teknik talimatlar, resimli şemalar hazırlamak,

g)      Bu işler için gerekli işgücü ve maliyeti hesaplamak,

h)      Danışmanlık  eğitim-öğretim, yönetim ve teknik satış işlemleri yapmak,

 

       vb. görev ve işlemleri yerine getirir.