Elektrik, Havagazı, Su Ve Sıhhi Tesisat Hizmetleri Yöneticiliği


Elektrik, havagazı, su ve sıhhi tesisat hizmetleri ile ilgili faaliyetleri planlayan, organize ve kontrol eden kişidir. 

Yönetici (Elektrik, Havagazı, Su Ve Sıhhi Tesisat Hizmetleri) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

a)      Elektrik ışığı ve gücü, buhar harareti ve gücü, su, havagazı, sıhhi tesisat ve bunlarla ilgili boru hatlarının döşenmesi ve bu hizmetlerin yapımını üzerine alan kuruluşlarda veya bunların bir veya birkaç şubesinin faaliyetlerini kendilerine verilmiş yetkiler dahilinde planlamak, organize ve kontrol etmek, 

 

  vb. görev ve işlemleri yerine getirir.