Elektrik Mühendisi mesleği hakkında bilgi


Çeşitli elektrik ve elektronik sistemlerin ve teçhizatın, projelerini, tadilini, tesisini, gelişimini, tersimini ve araştırmalarını yapan ve bu görevde çalışanları yöneten kişidir.

Elektrik Mühendisi (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

                                                     

 

a)      Elektrikle ilgili araştırmalar yapmak,

b)      Teçhizatın ve sistemlerin ana hatlarını tasarlayıp krokilerini çizerek projeler veya bağlantı şemaları yapmak ve uygulanacak inşaat metodunu ve malzemelerini tespit etmek,

c)      İşçilik malzeme ve diğer inşaat ve tesisat keşif bedellerini hesaplayıp teçhizatın ve sistemlerin inşası  ve tesisi işlemine nezaret etmek,

d)      Tamamlanan işin verimli bir şekilde şartname hükümleri ile emniyet standartlarına uygun olup olmadığını araştırmak,

e)      Elektrik sistemlerinin randıman ve uygunluğunu geliştirmek için devamlı değiştirme ve geliştirmelerle uğraşmak,

f)       Elektrik teçhizatının kabul edilip edilmemesini tavsiye edip ek araştırma projeleri için tavsiye mahiyetinde teknik raporlar hazırlamak,

g)      Elektrikle ilgili araştırma projelerinin kayıtlarını tutmak,

h)      Elektrik teçhizat ve cihazlarının bakım ve işletme standartları ile ilgili bültenler, teknik yönetmelikler, şemalar hazırlamak,

i)        Kurumların ilgili birimleriyle işbirliği yapmak,

j)        İnşaat tesisat işletme veya tamir gibi belirli bir faaliyet dalında proje, plan veya nezaret işlerinden birisi üzerinde ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırtedilebilir,

 

   vb. görev ve işlemleri yerine getirir.