Elektriklenme olayının açıklanması fizik ödevi ders notları

ELEKTRİKLENME  OLAYININ AÇIKLANMASI ve Atom ile

İlişkisi :

 

           Temiz ve kuru saçlar , plasik bir tarakla tarandığında , saçlar çıtırdı sesi çıkararak plastik tarağa doğru çekildiğini biliriz.       Ayrıca sentetik veya yünlü giysiler çıkarırken , yine bir çıtırdı sesi duyarız. Eğer giysi karanlıkta çıkarılıyorsa bir kıvılcım bile görmemiz mümkün olabilir.

           Sözü edilen bu olaylar elektriklenme ile ilgilidir. Plastik tarağın saça sürtünmesi sonunda , hem tarak hem de saçlar elektriklenir. Kazağı çıkarırken saçımıza sürtünmesi , her ikisininde elektriklenmesine neden olur.

           Elektriklenme olayının varlığı çok eski yıllardan beri bilinmektedir , M.Ö 600 yıllarında yaşayan  Filozof  Thales kumaş parçasına sürülmüş kehribarın , küçük cisimleri çektiğinen söz etmiştir.

           Elektriğin sistemli bir şekilde ortaya konulması Rönesans döneminde olmuştur. Fransız Fizikçi Coulomb , elektrik yüklerinin birbirini çektiğini ve ittiğini belirtmiştir.

           Elektrik akımı , elektrik yüklerinin hareket ettirilmesiyle elde edilmiş ve bugünkü geniş kapsamlı kullanılabilir duruma ulaşmıştır.

           Eletriklenme olayında, cisimlerin yalnız iki yükle elektriklenebileceği söylenilebilir.Yani iki tür yük  vardır. Bu yükler pozitif yük ve negatif yüktür.Aynı yükle yüklü olan cisimler birbirini çeker , zıt yüklü cisimlerde birbirlerini iterler ; yani  (-) àß (-)   ,   (-) ßà (+)   gibidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir