ELEŞKIRT OVASI HAKKINDA BİLGİ


ELEşKiRT OVASI HAKKINDA BİLGİ NEDİR, ELEşKiRT OVASI HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, ELEşKiRT OVASI HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, ELEşKiRT OVASI HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, ELEşKiRT OVASI HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Eleşkirt ile Karaköse arasında, Murat Irmağının yukarı kesiminde uzanan oldukça yüksek bir ova. Doğudan gelen Murat Suyu ve Şirya Çayı, derinden aktıklarından, sulama işlerinde faydalı olamazlar. Kuzeyden inen dereler ise bu bakımdan daha faydalıdır. Ova, deniz yüzeyinden çok yüksek ve dağlarla çevrili olduğundan, kışlar sert ve uzun geçer. Sıcaklık uzun süre düşük kaldığından dolayı kar örtüsü mart sonlarına kadar devam eder. Ova en çok yağmuru nisan ve mayıs aylarında alır. Yaz mevsimi ise sıcak geçer. Ovada ağaç pek nâdiren görülür. Ovanın verimli ve kalın bir toprağı vardır. Çok iyi kavun ve karpuz yetiştirilir. Ova başta koyun ve sığır olmak üzere, hayvancılık için çok elverişlidir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi