Emekli Sandığı Dul Aylığı


Soru

Devlet Memuru olarak çalışırken vefat eden eşimden dul aylığı alabilir miyim?

Cevap

Devlet Memuru olarak çalışırken vefat eden eşinizin hizmetinin en az 5 yıl olması şartı ile size dul aylığı bağlanır. Bunun için eşinizin son çalıştığı kuruma müracaat etmeniz gerekmektedir.

Soru

Emekli Sandığı Emeklisi iken vefat eden eşimden tarafıma aylık bağlanması için gerekli evraklar nelerdir?

Cevap

Aylık bağlanması için gerekli evraklar; 1-Talep dilekçesi 2-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3-Kimlik Araştırma Belgesi 4-3 adet fotograf ile birlikte, Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı Mithat Paşa Cad. No:7 06437 Sıhhiye\ANKARA adresine yazılı müracaatınız gerekmektedir. NOT : Kimlik Araştırma Belgesi ve talep dilekçesini; www. sgk.gov.tr web adresinden temin edebilirsiniz.

Soru

Polis Memuru iken ölen eşimden dul aylığı alıyorum. Tarafıma ek ödeme ödenir mi? Ödenirse hangi oranda ödenir?

Cevap

Ek ödemeye müstehak ilgililerin vefat etmesi halinde; aylık bağlanan dul eşine, SSK/BAĞ-KUR veya 506 sayılı Kanunun Geçici 20. maddesi kapsamındaki diğer Sosyal Güvenlik Kurumlarına tabi çalışmamak kaydı ile ve aylık bağlanan hisse oranına göre ek ödeme yapılmaktadır. YASAL DAYANAK : 5473 sayılı Kanun

Soru

Eşim (5-10) yıllık Devlet Memuru iken vefat etti. Çocuklarıma aylık bağlandı, ancak bana bağlanmamıştı. Bu Kanundan sonra tarafıma aylık bağlanır mı?

Cevap

Eşinizin (5-10) yıllık hizmet süresi; bu Kanuna göre aylık bağlanması için yeterli olduğundan, Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Dairesi Başkanlığına, dilekçe ile başvurmanız halinde tarafınıza aylık bağlanacaktır. YASAL DAYANAK : 5510 sayılı Kanun Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Dairesi Başkanlığının adresi: Mithat Paşa Cad. No:7 06437 Sıhhiye/ANKARA

Soru

(5-10) yıllık hizmeti varken vefat eden devlet memuru eşimden bağlanacak aylıkta, geçmişe dönük toplu para ödemesi söz konusu mudur?

Cevap

Bu durum; 5510 sayılı Kanunla getirilen yeni bir hak olduğu için, geçmişe dönük bir ödeme söz konusu değildir. Emekli maaşınız, müracaat tarihinizi takip eden ay başından itibaren bağlanacaktır. YASAL DAYANAK : 5510 sayılı Kanun

Soru

Eşim, 6 yıl 3 ay hizmeti varken vefat eden bir devlet memuruydu. Çocuğuma aylık bağlanmış, tarafıma toptan ödeme yapılmıştı. Yeni Yasaya göre tarafıma aylık bağlanır mı?

Cevap

5510 sayılı Kanuna göre işlem yapılabilmesi için; aylık bağlama ve ihya talebinde bulunmanız ve Kurumumuzca istenecek parayı yatırmanız halinde tarafınıza aylık bağlanabilecektir.

Soru

Emekli Sandığından eşinden dul aylığı almakta olan bir kişiyim. SSK’lı işe başlamam halinde almakta olduğum aylığım kesilir mi?

Cevap

Sigortalı çalışmaya başlamanız, dul aylığı almanıza engel değildir.