Emekli Sandığı Dul Yetim Aylığı


Soru

Eşimden SSK’dan dul aylığı alıyorum. Babamdan Emekli Sandığı yetim aylığı alabilir miyim?

Cevap

SSK ‘dan dul aylığı alanlar , Emekli Sandığından yetim aylığı alabilirler. NOT: Hizmet süresi 5 ile 10 yıl arası olanların yetimleri; aylık gelirlerinin olmaması halinde, Emekli Sandığından yetim aylığı alabilirler. YASAL DAYANAK : 5434 sayılı Kanunun 66,67 ve 68. maddeleri

Soru

SSK emeklisi bir bayanım. Babam Emekli Sandığı emeklisi iken vefat etti, babamın emekli aylığından yararlanabilir miyim?

Cevap

Babanızdan dolayı yetim aylığı alabilirsiniz ancak bekar veya dul olmanız gerekmektedir.
YASAL DAYANAK : 5434 sayılı Kanunun 75. maddesi.

Soru

Emekli Sandığından hangi durumlarda kesinlikle dul ve yetim aylığı bağlanmaz?

Cevap

Dul-Yetim Aylığı bağlanamayacak durumlar şunlardır: 1-Kendisinden aylık bağlanacak emekli aylığı alanı, kasten öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenlere veya adi malül sayılacak hale getirenlere, 2-Mirastan menedilenlere, 3-Evli kız ve erkek çocuklarla, evli anaya, 4-Boşanmış eşlere maaş bağlanmaz. YASAL DAYANAK : 5434 sayılı Kanunun 77. maddesi.

Soru

SSK’ya tabi olarak çalışıyorum. Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir miyim?

Cevap

SSK’ ya tabi çalışan yetimler, Kurumumuzdan aylık alabilirler. Ancak sağlık yardımından faydalanamazlar. NOT: Hizmet süresi 5 ile 10 yıl arası olanların yetimleri; aylık gelirlerinin olmaması halinde, Emekli Sandığından yetim aylığı alabilirler. YASAL DAYANAK : 5434 Sayılı Kanunun 66,67, ve 68. maddeleri

Soru

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre dul-yetim aylığı kimlere, hangi oranda bağlanır?

Cevap

Emekli Sandığı Kanununa göre aylık bağlanacak dul ve yetimler; eş (karı ve koca) ve çocuklar ile ana ve baba olarak belirlenmiştir. Dul ve yetimlere ait aylık bağlama oranları şu şekildedir; *Eş : %75 *Çalışan ya da emekli aylığı alan eş : %50 *Eş, 1 yetim : %60 – %30 *Eş, 2 yetim : %50 – %25, %25 *Tek yetim : %50 *2 yetim : %40, %40
Dul ve yetimlere bağlanacak aylık miktarı, aylığa hak kazanan kişinin yaşıyor olması halinde kendisine bağlanacak aylık miktarını geçemez.
NOT: Çalışan ya da emekli eş ibaresinden, 5510 sayılı Kanuna göre 4/c kapsamında çalışan veya bu çalışmalarından dolayı (5434 sayılı Kanun hükümlerine göre) aylık alan kişi anlaşılır. Bu kapsamdaki bir eşin aylık bağlama oranı, yetimlerin bulunması hali de dahil %50’dir.

Soru

Eşimden BAĞ-KUR’dan dul aylığı alıyorum. Babamdan Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir miyim?

Cevap

BAĞ-KUR’dan dul aylığı almanız, Emekli Sandığından yetim aylığı almanıza engel değildir. NOT: Hizmet süresi 5 ile 10 yıl arası olanların yetimleri; aylık gelirlerinin
olmaması halinde, Emekli Sandığından yetim aylığı alabilirler. YASAL DAYANAK : 5434 sayılı Kanunun 66,67 ve 68. maddeleri.

Soru

Eşim 6 yıllık Devlet Memuru iken vefat etti. SSK’ya tabi çalışıyorum. 5510 sayılı Kanuna göre Emekli Sandığından dul aylığı alabilir miyim?

Cevap

Bu Kanuna göre; eşlerin çalışması, dul aylığı bağlanmasına engel bir durum olmadığından tarafınıza aylık bağlanır. Bunun için gerekli olan belgeler şunlardır;

1-Talep Dilekçesi

2-Kimlik Araştırma Belgesi

3-3 adet fotoğraf

4-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Bu belgelerle birlikte, Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa Cad. No:7 06437 Sıhhiye/ANKARA adresine müracaat etmeniz gerekmektedir.

Soru

Emekli Sandığı Emeklisi bir bayanım. Ölen annem/babam da Emekli Sandığı Emeklisi. Her iki aylığı birlikte alabilir miyim?

Cevap

Her iki aylığı birlikte alamazsınız.Ancak yüksek olanı tercih edebilirsiniz. YASAL DAYANAK: 5434 sayılı Kanunun 75. maddesi Bunun için bir dilekçe ile, Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı Mithat Paşa Cad. No:7
06437 Sıhhiye/ANKARA adresine müracaat etmeniz gerekmektedir.

Soru

Emekli Sandığından yetim aylığı alan annem, vefat etti. Ne yapmalıyım?

Cevap

Vefat eden annenizin ölüm tarihini nufusa işleterek,alacağınız vukuatlı nufus kayıt örneğini bir dilekçe ile kurumumuza vermeniz gerekmektedir.

Soru

Emekli Sandığından erkek yetim aylığı almaktayım.Öğrenciliğim devam ederken sigortalı olarak işe girmem halinde, aylığım kesilir mi?

Cevap

Öğrenciliği devam eden erkek yetimlerin 25 yaşına kadar aylıkları kesilmez.