Emekli Sandığı Emekli İkramiyesi


Soru

Devlet memuru olarak 25 hizmet yılımı doldurdum. Emeklilik için gerekli olan yaşı beklemeden, emekli ikramiyemi alabilir miyim?

Cevap

Devlet memurlarına, emekli aylığı bağlanmadığı sürece ikramiye ödemesi yapılmamaktadır.

Soru

Emekli Sandığına tabi hizmetlerimin kaç yılına ikramiye alabilirim?

Cevap

30 yılı geçmemek üzere tamamına ikramiye alabilirsiniz. 5434 sayılı Kanunun 89. maddesine göre en fazla 30 yıl karşılığında ikramiye ödenir.

Soru

SSK’lıyım, daha önce Emekli Sandığı hizmetlerim var. Bu hizmetlerime ikramiye alabilir miyim?

Cevap

Tarafınıza emekli ikramiyesi ödenebilmesi için en son çalıştığınız Kurumun Emekli Sandığı olması gerekir. 2829 Sayılı Kanunun 12. maddesine göre ikramiye tabi olunan en son Kurumun mevzuatına göre ödenmektedir. Buna göre son Kurum Emekli Sandığı olması halinde ikramiye ödenebilir.

Soru

Emekli Sandığı çalışanıyım. SSK ve BAĞ-KUR’a tabi hizmetlerimi, Emekli Sandığı hizmetlerimle birleştirdim. Bu hizmetlerime emekli ikramiyesi ödenir mi?

Cevap

Emekli Sandığına tabi hizmetlere ve kamuda sigortalı geçen hizmetlere (Kıdem Tazminatı ödenmemiş ise)ikramiye ödenir. 30 yıldan fazla olan hizmet süre

Soru

SSK’lı olarak çalışmakta iken emekli olmam halinde, Emekli Sandığına tabi geçen 7 yıllık hizmetime karşılık emekli ikramiyesi ödenecek mi?

Cevap

Son defa sigortalı çalışmakta iken emekli olacağınızdan, Emekli Sandığına tabi geçen hizmelerinize karşılık tarafınıza emekli ikramiyesi ödenmesi söz konusu değildir.

Soru

Devlet Memuru bir bayanım. Doğum borçlanması yaptığım sürelere emekli ikramiyesi alabilir miyim?

Cevap

Doğum borçlanması yaptığınız hizmet sürelerinize emekli ikramiyesi ödenmektedir.

Soru

Emekli Sandığı Kanunu uyarınca, isteğe bağlı iştirakçilikte geçen sürelere ikramiye ödenecek mi?

Cevap

İlgililerin isteğe bağlı iştirakçi olmadan önce Emekli Sandığına tabi olarak geçen sürelerine ikramiye ödenecek olup, isteğe bağlı iştirakçi olarak geçen sürelere ikramiye ödenmeyecektir.

Soru

Devlet Memuru olarak çalışıyorum. Borçlandığım askerlik sürelerime emekli ikramiyesi alabilir miyim?

Cevap

Borçlanılan askerlik sürelerine emekli ikramiyesi ödenmektedir.

Soru

Devlet Memur olarak çalışmaktayım. 5510 sayılı Kanuna göre emekli ikramiyemin hesaplanmasında bir düşüş veya ikramiye tutarımın ödenmemesi gibi bir durum söz konusu mudur?

Cevap

Yeni Kanunla yapılan düzenleme ile emekli ikramiyelerinin Emekli Sandığı Kanunundaki usül ve esaslara göre ödenmeye devam edilmesi sağlanmıştır. Ayrıca emekli ikramiyelerinin tamamen kaldırılması gibi bir durum söz konusu değildir.

Soru

Emekli Sandığı İkramiyem eksik hesaplanmış; nereye ve nasıl müracaat etmem gerekir?

Cevap

Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı Mithat Paşa Cad. No:7
06437 Sıhhiye \ANKARA adresine yazılı müracaatınız halinde durumunuz incelenecektir.

sine ikramiye ödenmez. YASAL DAYANAK : 2829 sayılı Kanunun 12. maddesi