Emekli Sandığı Evlenme İkramiyesi


Soru

Emekli Sandığından, 5434 sayılı Kanuna göre 12 ay üzerinden evlenme ikramiyesi almıştım. Yeni çıkan Yasadan (5510 sayılı Kanun) yararlanarak evlenme ikramiyemi 24 ay üzerinden alabilir miyim?

Cevap

Yeni Kanuna göre sadece aylık alan kız yetimlere, evlenmeleri halinde 24 ay üzerinden evlenme ikramiyesi ödenmektedir. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre aylık alan ana, eş ve kız yetimlerin evlenmeleri halinde aylıklarının 12 katı tutarında evlenme ikramiyesi ödendiğinden tarafınıza 5510 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması mümkün değildir. YASAL DAYANAK: 5434 sayılı Kanunun 90. Maddesi. 5510 sayılı Kanunun 37. Maddesi.

Soru

Evlenme ikramiyemden herhangi bir kesinti yapılır mı?

Cevap

Evlenme ikramiyenizden, hak etmeden aldığınız aylıklar ve her türlü kanuni kesintiler yapılabilir.

Soru

Emekli Sandığından erkek yetim aylığı alıyorum. Evlendim, evlenme İkramiyesi alabilir miyim?

Cevap

Erkek yetim aylığı alanlara evlenme ikramiyesi ödenmemektedir. YASAL DAYANAK : 5434 sayılı Kanunun 90. maddesi. 5510 sayılı Kanunun 37. maddesi.

Soru

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre eşimden 10 yıldan beri dul aylığı alıyorum. 2013 yılında evlenmem halinde evlenme ikramiyesi alabilir miyim?

Cevap

Evlenmeniz halinde almakta olduğunuz dul aylığınızın on iki katı tutarında evlenme ikramiyesi tarafınıza ödenecektir.

Soru

Emekli Sandığı hizmeti (5-10) yıl arası iken vefat eden eşimden dolayı 01.10.2008 tarihinden sonra tarafıma dul aylığı bağlandı. Evlenmem halinde evlenme ikramiyesi alabilir miyim?

Cevap

Yeni Yasaya göre evlenme ikramiyesi sadece kız çocuklarına ödendiğinden tarafınıza evlenme ikramiyesi ödenmez. NOT: 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre aylık almakta iken evlenen dul eşlere, evlenmeleri halinde aylıklarının 12 katı tutarında evlenme ikramiyesi ödenmektedir. YASAL DAYANAK: 5434 sayılı Kanunun 90. maddesi. 5510 sayılı Kanunun 37. maddesi.

Soru

Eşim Kore Gazisi iken vefat etti. Ben dul aylığı alıyorum, evlenirsem evlenme ikramiyesi alabilir miyim?

Cevap

Kore Gazisi eşinden dolayı dul aylığı almakta olanların evlenmeleri halinde; evlenme ikramiyesi ödeneceğine dair Emekli Sandığı Kanununda herhangi bir hüküm bulunmadığından, evlenme ikramiyesi ödenmemektedir.