Emekli Sandığı Gerekli Belgeler


Soru

Eşim 3,5 yıllık Devlet Memuru iken vefat etti. Askerlik süresini borçlanarak 5 yıla tamamlarsam, bana aylık bağlanır mı? Gerekli olan belgeler nelerdir?

Cevap

Bu süreyi borçlanarak 5 yılı tamamlamanız halinde size aylık bağlanacaktır. Gerekli belgeler şunlardır; 1-Talep dilekçesi 2-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3-Kimlik Araştırma Belgesi 4-3 adet fotoğraf Bu belgelerle birlikte, Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa Cad. No:7 06437 Sıhhiye/ANKARA adresine müracaat etmeniz gerekmektedir.

Soru

Devlet Memuru olarak çalışıyorum. Yedek subay okulunda geçen öğrencilik sürelerimi borçlanabilmem için gerekli belgeler nelerdir?

Cevap

Yedek subay okulunda geçen öğrencilik sürelerinin borçlanılabilmesi için gerekli belgeler şunlardır: *Borçlanma talep dilekçesi *Yedek subay terhis belgesi *Hizmet cetveli

Soru

Emekli Sandığından ölüm yardımı alabilmek için hangi belgeler gereklidir?

Cevap

Ölüm yardımı için gerekli olan belgeler; 1.Talep dilekçesi (Varislerden ayrı ayrı istenir) 2.Emeklinin ölüm tarihini gösterir Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
YASAL DAYANAK : 5434 sayılı Kanunun ek 4. maddesi
Bu belgelerle birlikte Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı Mithat Paşa Cad. No:7 06437 Sıhhiye/ANKARA adresine müracaat etmeniz gerekmektedir.

Soru

Emekli Sandığından yetim aylığı alan bir bayanım . Evlendim, evlenme ikramiyesi alabilmek için hangi belgeler gereklidir?

Cevap

Evlenme İkramiyesi için gerekli belgeler şunlardır : 1) Evlenme beyannamesi 2) Vukuatlı nüfus kaydı veya evlenme cüzdanının, Evlenme İdaresi veya Noter tarafından onaylı örneği Bu belgelerle Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No.7 Sıhhıye/Ankara adresine müracaat etmeniz gerekmektedir. YASAL DAYANAK : 5434 sayılı Kanunun 90. maddesi

Soru

Emekli Sandığı Emeklisi iken ölen babamın/annemin aylığından yararlanmak isteyen bir kız çocuğum. Aylık alabilir miyim? Gerekli olan evraklar nelerdir?

Cevap

Bekar olmanız ve Emekli Sandığına tabi bir görevde çalışmamanız halinde tarafınıza aylık bağlanır. Gerekli olan evraklar; 1- Talep Dilekçesi 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Kimlik Araştırma Belgesi 4- 3 adet fotoğraf Bu belgelerle birlikte, Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı Mithat Paşa Cad. No:7 06437 Sıhhiye/ANKARA adresine müracaat etmeniz gerekmektedir.

Soru

20 yaşında üniversite öğrencisi bir erkek çocuğum. Annem/Babam (5-10) yıllık Devlet Memuru iken vefat etti. Tarafıma aylık bağlanır mı? Gerekli olan belgeler nelerdir?

Cevap

Anne/Babanızın 5-10 yıllık hizmet süresi, bu Kanuna göre aylık bağlanması için yeterlidir. Maaşınız, müracaat tarihini takip eden ay başından itibaren bağlanacaktır. YASAL DAYANAK : 5510 sayılı Kanun Gerekli belgeler şunlardır: 1-Talep dilekçesi 2-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3-Kimlik Araştırma Belgesi 4-3 adet fotoğraf 5-Öğrenci belgesi Bu belgeler ile birlikte, Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa Cad. No:7 06437 Sıhhiye/ANKARA adresine müracaat etmeniz gerekmektedir.

Soru

Emekli Sandığından sicil numarası alabilmem için gerekli belgeler nelerdir?

Cevap

Emekli sicil numaranızı, Kurumunuz aracılığı ile alabilirsiniz. Gerekli olan belgeler şunlardır: 1-Halen çalıştığınızı belirtir hizmet belgesi 2-Nufüs Kayıt Örneği 3-Emeklilik sicil numarası ve şahıs bildirim belgesi(Kurum onaylı olması gerekmektedir) Bu belgelerle birlikte Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa Cad. No:7 06437 Sıhhiye/ANKARA adresine müracaat etmeniz gerekmektedir.