Emekli Sandığı İşe Girme


Soru

Emekli Sandığından aylık almakta olan terör malülüyüm. SSK veya BAĞ-KUR’a tabi bir göreve başlamam halinde vazife malüllüğü aylığım kesilir mi?

Cevap

Aylıklarınız hiçbir suretle kesilmeyecektir; ancak SSK veya BAĞ-KUR kapsamında bir işe başlamanız halinde iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanacaktır. Tarafınızdan hiçbir şekilde Genel Sağlık Sigortası primi alınmayacaktır.

Soru

Emekli Sandığından malül erkek yetim aylığı alıyorum. SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığına tabi bir işe girmem halinde aylığım kesilir mi?

Cevap

Malül erkek çocuklara aylık bağlanabilmesi için ; malül ve muhtaç olması şartı birlikte aranmaktadır.Göreve girmeniz halinde muhtaçlığınız ortadan kalkacağından, aylığınız kesilir. YASAL DAYANAK : 5434 sayılı Kanunun 74 ve 108. maddeleri.

Soru

Emekli Sandığından aylık almakta olan Terör Malülüyüm. Devlet memuru olmam halinde maaşım kesilir mi?

Cevap

Aylıklarınız hiçbir suretle kesilmeyecektir.Ancak hakkınızda; devlet memuruyetine başlamanız halinde uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanacaktır. Tarafınızdan hiçbir şekilde Genel Sağlık Sigortası Primi alınmayacaktır.

Soru

Babam 6 yıllık Devlet Memuru iken vefat etti ve tarafıma kız yetim aylığı bağlandı. 657 sayılı Kanunun 4/b kapsamında sözleşmeli öğretmen olmam halinde yetim aylığım kesilir mi?

Cevap

5510 sayılı Kanuna göre çalışmaya başladığınız tarihi takip eden ay başından itibaren aylığınız kesilir.
YASAL DAYANAK:5510 sayılı Kanunun 34. maddesi.

Soru

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre malül aylığı alıyorum. BAĞ-KUR’a tabi işe girmem halinde aylığım kesilir mi?

Cevap

BAĞ-KUR’a tabi çalışmanız halinde aylığınız kesilmez. Ancak yeniden devlet memuru olmanız halinde aylıklarınız kesilir.

Soru

Ordu vazife malülüyüm. 4/a (SSK) sigortalısı olarak çalışmam halinde, malül aylığım kesilir mi?

Cevap

Vazife malüllüğü aylığı almakta iken sigortalı olarak çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmemektedir.

Soru

26 yıllık devlet memuru iken vefat eden babamdan yetim aylığı alan kız çocuğum. 657 sayılı Kanunun 4/b kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atamam yapıldı. Yetim aylığım kesilir mi?

Cevap

Sigortalı olarak çalışmanız halinde yetim aylığınız kesilmeyecektir.
YASAL DAYANAK: 5434 sayılı Kanunun 66, 67 ve 68. maddeleri.

Soru

Emekli Sandığından eşinden dul aylığı almakta olan bir kişiyim. SSK’lı işe başlamam halinde almakta olduğum aylığım kesilir mi?

Cevap

Sigortalı çalışmaya başlamanız, dul aylığı almanıza engel değildir.