Emekli Sandığı İsteğe Bağlı Sigortalılık


Soru

Emekli Sandığından dul aylığı alıyorum. İsteğe bağlı sigortalı olmam halinde dul aylığım kesilir mi?

Cevap

İsteğe bağlı sigortalı olmanız halinde dul aylığınız kesilmeyecektir.

Soru

Emekli Sandığı Kanunu uyarınca, isteğe bağlı iştirakçilikte geçen sürelere ikramiye ödenecek mi?

Cevap

İlgililerin isteğe bağlı iştirakçi olmadan önce Emekli Sandığına tabi olarak geçen sürelerine ikramiye ödenecek olup, isteğe bağlı iştirakçi olarak geçen sürelere ikramiye ödenmeyecektir.

Soru

5434 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı iştirakçi iken kendi isteğimle sigortalılığımı sona erdirdim. Yeniden aynı Kanuna tabi isteğe bağlı sigortalı olabilir miyim?

Cevap

İsteğe bağlı iştirakçiliğini kendi isteği ile sona erdirenlerin 5434 sayılı Kanun uyarınca tekrar isteğe bağlı iştirakçi olmalarına imkan bulunmamaktadır.

Soru

Emekli Sandığı Emeklisi iken vefat eden babamdan erkek yetim aylığı alan üniversite öğrencisiyim. İsteğe bağlı sigortalı olmam halinde yetim aylığım kesilir mi?

Cevap

Emekli Sandığı Kanununa göre; erkek yetimlere 18 yaşına kadar, öğrenci olmaları halinde orta öğretimde 20, yüksek öğretimde 25 yaşına kadar aylık bağlanmaktadır. Bu şartları taşımayanlara aylık bağlanabilmesi için malüllük ve muhtaçlık şartları aranmaktadır. Yetim aylığınız isteğe bağlı sigortalı olmanız halinde kesilmeyecektir.

Soru

Emekli Sandığı Emeklisi iken vefat eden annemden kız yetim aylığı alan lise öğrencisiyim. İsteğe bağlı sigortalı olmam halinde yetim aylığım kesilir mi?

Cevap

İsteğe bağlı sigortalı olmanız halinde yetim aylığınız kesilmeyecektir.

Soru

Emekli Sandığı Emeklisi iken vefat eden annemden kız yetim aylığı alan lise öğrencisiyim. İsteğe bağlı sigortalı olmam halinde yetim aylığım kesilir mi?

Cevap

İsteğe bağlı sigortalı olmanız halinde yetim aylığınız kesilmeyecektir.

Soru

Emekli Sandığına tabi isteğe bağlı iştirakçilerin sigortalılıkları, hangi hallerde son bulur?

Cevap

İsteğe bağlı iştirakçilik, şu hallerde sona erer: 1-Toplu ya da fasılalı olarak toplam altı aydan daha fazla emeklilik keseneği ve kurum karşılıklarının süresi içinde yatırılmaması, 2-İsteğe bağlı iştirakçi olarak, Emekli Sandığı ile ilgilendirildikten sonra, 5510 sayılı Kanunun 4/a (SSK) veya 4/b (BAĞ-KUR) kapsamında çalışmaya başlanılması, 3Emekli Sandığı ile isteğe bağlı iştirakçi olarak ilgilenmek isteğinden vazgeçenlerin, bu isteklerini Kuruma yazılı olarak bildirmeleri.

Soru

Emekli Sandığı Kanunu uyarınca, isteğe bağlı iştirakçilerin yatırması gereken aylık kesenek ve kurum karşılık tutarı ne kadardır?

Cevap

İlgililerin Emekli Sandığına tabi görevlerinden ayrıldıkları tarihteki derece kademesinin göstergesi, varsa bu dereceye ait ek gösterge rakamının müracaat ettiği tarihteki katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutara, o tarihte yürürlükte olan taban aylığı, kıdem aylığı, emeklilik tazminatı tutarı ilave edilmek suretiyle bulunacak toplam tutarın %16 emeklilik keseneği ve %20 kurum karşılığı olmak üzere toplam %36’sı bir aylık ödenmesi gereken kesenek tutarıdır. Bu tutar, terfi tarihlerine ve katsayıda meydana gelen artışlara göre değişecek ve bu değişiklikler ilgililere yazılı olarak bildirilecektir.

Soru

Emekli Sandığı Kanununa göre, kimler isteğe bağlı iştirakçi olabilir?

Cevap

Emekli Sandığı iştirakçisi olarak en az 10 yıl çalıştıktan sonra görevinden istifa etmek veya müstafi sayılmak suretiyle ayrılmış olanlar, isteğe bağlı Emekli Sandığı iştirakçisi olabilirler. Herhangi bir nedenle Kurumlarınca görevlerine son verilmiş olanlar, 5434 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı iştirakçi olamazlar.

Soru

Emekli Sandığı Kanununa göre, kimler isteğe bağlı iştirakçi olabilir?

Cevap

Emekli Sandığı iştirakçisi olarak en az 10 yıl çalıştıktan sonra görevinden istifa etmek veya müstafi sayılmak suretiyle ayrılmış olanlar, isteğe bağlı Emekli Sandığı iştirakçisi olabilirler. Herhangi bir nedenle Kurumlarınca görevlerine son verilmiş olanlar, 5434 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı iştirakçi olamazlar.