Emekli Sandığı İstifa


Soru

Emekli Sandığına tabi 15 yıl hizmetim varken istifa ederek görevden ayrıldım. Açıktan emekli olabilir miyim?

Cevap

15 yıl hizmetinize karşılık 61 yaşınızı doldurmanız şartı ile müracaatınız halinde emekli olabilirsiniz. YASAL DAYANAK : 5434 sayılı Kanunun 39/D maddesi

Soru

Emekli Sandığına tabi olarak hizmetlerimi doldurdum. Fakat yaşımı doldurmadan istifa ederek görevden ayrıldım. Emekli olmak için ne yapmam gerekir?

Cevap

Yaşınızı doldurduğunuz tarihten sonra Kurumumuza müracaat etmeniz halinde, müracaat tarihini takip eden ay başından itibaren aylık bağlanır. Görevinizden ayrıldıktan sonra SSK veya BAĞ-KUR kapsamında görev yapmanız halinde durumunuz 2829 sayılı Kanuna göre incelenecektir. YASAL DAYANAK : 5434 sayılı Kanunun geçici 205. maddesi 2829 sayılı Kanunun 8-12. maddesi

Soru

Emekli Sandığına tabi 25 yıl hizmetim varken istifa ettim. Yaşım dolana kadar hangi haklardan faydalanabilirim?

Cevap

Yaşınızı doldurduğunuz tarihte, Kurumumuza yazılı müracatınız halinde aylığınız bağlanacaktır. Bu zamana kadar Emekli Sandığının sağlık ve maaş haklarından faydalanamazsınız. Ancak, yeni Yasa ile genel sağlık sigortasına prim ödeyerek sağlık haklarından faydalanabilirsiniz.

Soru

Kamu personelinin seçim dolayısıyla istifa etmesi halinde “işten ayrılma bildirgesi” verilmesi gerekir mi?

Cevap

Seçimler nedeniyle istifa etmek suretiyle görevlerinden ayrılan kamu personeli için, görevden ayrıldıkları tarihi takip eden günden başlamak üzere 10 gün içinde sigortalı işten ayrılış bildirgesi verilmesi gerekmektedir.