Emtea (yük) sigortaları ile taşıyıcı sorumluluk sigortaları arasındaki fark nedir


Emtia (yük) sigortaları yükün sahipleri tarafından yaptırılır. Taşıyıcı sorumluluk sigortaları ise sadece nakliyatçı firmalara yapılabilen bir sigortadır. Nakliyatçı firmalar taşıdıkları malların herhangi bir hasar veya zıyaa uğraması nedeniyle doğabilecek sorumluluklarına karşı, bir limit dahilinde sigorta yaptırabilir.